Yliopistologo

Filologian kandidaatti Lembit Vaban suomen kielen alaan kuuluva väitöskirja

Uurimusi läti-eesti keelesuhetest

(Tutkimus latvialais-virolaisista kielisuhteista)

tarkastetaan lauantaina 7.2.1998 kello 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on Seppo Suhonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena toimii Matti Suojanen.

 

Vaba on syntynyt Lihulassa Virossa ja päässyt ylioppilaaksi Lihulan lukiosta 1964. Hän on valmistunut filologian kandidaatiksi Tarton yliopistosta 1978. Vaba on työskennellyt Viron kielen instituutin suomalais-ugrilaisten kielten jaoston tutkijana 1976-1997.

Vaban väitöskirja on painettu Tallinnassa, Aspakett 1998. ISBN -9985-851-52-8.

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, tai puhelimitse p. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Lembit Vaba p. (03) 215 6328 (työ).

TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen päämääränä on antaa mahdollisimman kattava kuva latvialais-virolaisista kielikontakteista. Sen keskeisempiä osia on kirjaviron ja murteiden latvialaisperäisen sanaston etymologinen erittely. Etymologisessa sanastossa on yhteensä runsaat 1100 sana-artikkelia, joista useimmat ovat uusia etymologioita. Varsinaisviroon kuuluu niistä 370, eniten latvialaisperäisiä lainoja on kuitenkin viron kielisaarekkeiden murteisssa Lutsissa ja Leivussa (775 sanaa). Peräti 40% aineistosta on alkuaan muusta kielestä lätin välityksellä viroon saatuja lainoja.

Perusteellisesti käsitellään tutkimukseen liittyviä yleisiä kysymyksiä (aiemmat tutkimukset, Viron ja Latvian etnisen rajan muotoutuminen, kielisaarekkeiden historia, lainojen alueellinen jakauma jne). Sanaluetteloa seuraa lainojen foneettinen, morfologinen ja semanttinen analyysi sekä käsiteluokittelu. Väitöskirjan loppuluvuissa seurataan lainojen esiintymistä eri tekstilajeissa, esitetään tietoja latvialaisten lainojen esiintymistaajuudesta sekä luodaan katsaus lainojen johtoopilliseen kuormitukseen, pohditaan lainojen ajoituskriteerejä ja mahdollisia lainakerrostumia. Väitöskirjan lopussa esitetään 22 karttaa (20 latvialaislainan levikkikartat sekä Latviassa sijainneiden Leivun ja Lutsin kielisaarekkeiden kartat).


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto