Yliopistologo

Terveydenhuollon lisensiaatti Alli Taipaleen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja

The Older Person's Adaptation and the Promotion of Adaptation in Home Nursing Care: Action Research of Intervention through Training Based on the Roy Adaptation Model (Vanhan ihmisen mukautuminen ja sen tukeminen kotisairaanhoidossa: Toimintatutkimus, interventiona Royn adaptaatiomalliin perustuva koulutus)

tarkastetaan perjantaina 3.4.1998 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Callista Roy Boston College of Nursingista. Kustoksena toimii professori Marita Paunonen.

Taival on syntynyt Kuusamossa 1933. Hän on valmistunut terveydenhuollon lisensiaatiksi Kuopion yliopistosta 1988.

Taipaleen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4316-0. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Alli Taival, puh. (09) 612 3695.

Härkätien terveyskeskuksen kotisairaanhoidossa tehtiin vuosina 1992-1994 toimintatutkimus. Sen aikana oli tarkoitus parantaa käytännön hoitoa käyttämällä apuna amerikkalaisen hoitotieteen professori Callista Royn kehittämää teoriaa.

Kaikki tutkitut potilaat olivat vanhoja ihmisiä (keskim. 80 v.). Tutkimus osoitti, etteivät vanhat ihmiset pitäneet itseään enää merkittävinä henkilöinä. Sekä potilaana, eläkeläisenä että ihmisenä he katsoivat olevansa arvottomia. Yli kahden vuoden seurantajakson aikana he katsoivat tulleensa yhä merkityksettömämmäksi läheisilleen ja muille ihmisille. He tunsivat olevansa voimattomia, avuttomia, yksinäisiä ja tarpeettomia. Nämä tuntemukset olivat selvästi yhteydessä sairauteen, huonoon kuntoon, yksinäisyyteen, omaisen kuolemaan ja omaisista erossa olemiseen.

Kotisairaanhoitopotilaiden hoito kohdistui etupäässä fyysiseen puoleen. Potilaita kyllä rohkaistiin, kannustettiin ja kuunneltiin, mutta potilaan itse haluamien asioiden ja elämän syvällisten kysymysten pohdintaan ei henkilöstö paneutunut. Tutkimusjakson kuluessa potilaiden ja hoitajien väliset yhteistyösuhteet muuttuivat myönteisemmiksi.

Tutkimustulokset merkitsevät haastetta terveydenhuollon henkilöstön lisäksi sekä seurakuntien työntekijöille että kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistyötä tekeville jäsenille. Kotisairaanhoidossa olevat potilaat tarvitsevat huolenpitoa ja lähimmäisiä, jotka auttavat heitä kiinnittymään lähiyhteisöön ja yhteiskuntaan. Tutkimustulosten perusteella hoitajien tulisi auttaa vanhoja ihmisiä pysymään yhteiskunnan aktiivisina ja täysivaltaisina jäseninä.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto