Yliopistologo

M.Sc. Zsolt Jenein fysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Regulation of Ligand Binding to the Ionotropic Glutamate Receptors. Chemical Modification of Histidyl, Arginyl and Thiol Residues and the Effects of Glutathione and its Derivatives (Solukalvon ionivirtoihin vaikuttavien glutamaattireseptorien säätely. Histidiini-, arginiini- ja tiolirakenteiden kemiallisen muuntelun sekä glutationin ja sen johdosten vaikutus reseptorien toimintaan.)

tarkastetaan perjantaina 12.6.1998 klo 12.15 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksessa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Esa Korpi Tampereen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Simo S. Oja.


Jenei on syntynyt Debrecenissä Unkarissa 1966. Hän on valmistunut fysiologian maisteriksi Lajos Kossuthin yliopistosta 1990. Hän on toiminut tutkimusapulaisena Lajos Kossuthin yliopistossa vuodesta 1997 lähtien.

Jenein väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998.
ISBN 951-44-4373-X
ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055.

Lisätietoja: Zsolt Jenei, puh. (03) 215 6879 (työ).

TIIVISTELMÄ

Glutamaatti on aminohappo, joka on aivojen tärkein kiihottava välittäjäaine, ts. se siirtää ärsykkeitä hermosolusta toiseen. Hermosolujen kalvoilla on eri tyyppisiä glutamaatin sitoutumiskohtia, joista useimmat säätelevät ionien kulkua solukalvon läpi ja siten aiheuttavat hermosolujen ärtymisen. Näitä sitoutumiskohtia ovat ns. NMDA-, kainaatti- ja AMPA-reseptorit. Glutamaatti ja sen sitoutumiskohdat osallistuvan myös hermosolujen kasvuun ja erilaistumiseen, liikkeiden säätelyyn, oppimiseen ja muistiin sekä tunne-elämyksiin. Koska glutamaatti säätelee monia varsin tärkeitä hermoston toimintoja, niin nykyään intensiivisesti tutkitaan, miten voidaan kehittää glutamaattireseptoreihin vaikuttavia uusia lääkkeitä, joita voitaisiin käyttää mm. aivojen rappeutumasairauksien hoidossa. Tätä päämäärää silmälläpitäen väittelijä on nyt selvittänyt glutamaattireseptorien aktiivisten kohtien rakennetta.

Työssä on kemiallisesti muunneltu teurastamosta saatujen sian aivojen glutamaattireseptorien aminohapporakennetta ja muutettu reseptorien hapetus-pelkistystilaa glutationin ja sen johdosten avulla. Kokeissa käytetty glutationi on kaikissa soluissa esiintyvä antioksidantti, jolla on myös muutakin merkitystä hermoviestien välittymisessä. Glutationin eräät johdokset tunkeutuvat helposti aivoihin ja siksi niitä voidaan mahdollisesti käyttää aivosairauksien hoidossa. Nyt saadut tulokset ovat antaneet oleellista lisätietoa glutamaattireseptorien rakenteesta.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto