Yliopistologo

Kasvatustieteiden tohtori Tapio Nummenmaan filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Divine motions and human emotions in the Philebus and in the Laws. Plato's theory of psychic powers

tarkastetaan perjantaina 25.9.1998 klo 12 Tampereen yliopiston päätalon luentosalissa A 1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjinä ovat professori Juhani Pietarinen Turun yliopistosta ja dosentti Juha Sihvola Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Veikko Rantala.

Nummenmaa on syntynyt Helsingissä 9.11.1931 ja päässyt ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulusta 1950. Hän on toiminut Tampereen yliopiston psykologian professorina 1965-1996.

Nummenmaan väitöskirja ilmestyy sarjassa Commentationes Humanarum Litterarum Vol. 112, Tammisaari 1998. ISBN 951-653-296-9. ISSN 0069-6587

Väitöskirjan tilausosoite: Tiedekirja, Kirkkokatu 14, 00014 Helsinki, puh. (09) 635 177.

Lisätietoja: Tapio Nummenmaa, puh. (03) 215 6577 (työ), (03) 223 0279 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tämän päivän emootiotutkijat ovat Platonin [427-347 eKr.] seuraajia ja jälkeläisiä. Hän ei ainoastaan käsitellyt emootioita melkein kaikissa teoksissaan, vaan esitti myös ensimmäisen rakennelman, jota täydellä syyllä voidaan sanoa oikeaksi emootioteoriaksi. Tämä sisältyi myöhäisimpiin teoksiin Filebos, Timaios ja Lait. Teoria pohjautuu niinsanotulle mielihyvän periaatteelle, jonka mukaan ihminen tavoittelee mielihyvää ja pyrkii välttämään mielipahaa.

Platonin teoria psyyken liikkeistä (kinêsis) käsitteli erilaisia liikkeiden ja voimien sekoituksia. Eräs laji näitä olivat psyyken sisäiset nautinnon ja tuskan sekoitukset kuten viha, kaipaus, suru, pelko, rakkaus, mustasukkaisuus ja pahansuopuus. Nykyisin näitä sanotaan emootioiksi. Nämä virittävät toiminnan suuntaa mutkallisella tavalla, koska kukin niistä on sekoitus ja ne voivat myöskin sekoittua keskenään. Analyysit yksittäisistä emootioista, joita esiintyy eri dialogeissa yleensä seuraavat kaavaa, jossa ensin käsitellään edeltäviä tekijöitä, sitten tilannetta vastaavan emootion syntyä ja sen ilmaisua, ja lopulta ulkoista käyttäytymistä ja sen hallintaa.

Emootiotutkijat viittaavat Platoniin jatkuvasti, eikä suinkaan ainoastaan kohteliaisuudesta psykologian uranuurtajaa ja perustajaa kohtaan. Platon nimittäin esitti perustavaa laatua olevia probleemoja, joihin saadaan tieteen kehityksen myötä jatkuvasti uusia vastauksia. Eräs tällainen on kysymys kognition ja emootion prosessoinnin keskinäisestä suhteesta joka kiinnostaa filosofeja, psykologeja ja aivotutkijoita.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto