Yliopistologo

Lääketieteen lisensiaatti Arja Uusitalo-Koskisen liikuntafysiologian alaan kuuluva väitöskirja

Ability of non-invasive and invasive methods of autonomic function measurements and stress hormones to indicate endurance training-induced stress (Raskaan kestävyysharjoittelun aiheuttama ylirasitus. Non-invasiiviset ja invasiiviset tahdostariippumattoman hermoston toiminnan mittausmenetelmät sekä hormonimääritykset ylirasituksen mittarina)

tarkastetaan lauantaina 10.10.1998 klo 12 Finn-Medin auditoriossa, osoitteessa Lenkkeilijänkatu 6.

Vastaväittäjänä on professori Esko Länsimies Kuopion yliopistosta. Kustoksena toimii professori Arto Uusitalo.

 

Uusitalo-Koskinen on syntynyt Tampereella 16.8.1965. Hän on toiminut Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa nuorempana tutkijana 1991-1993 ja projektitutkijana 1994-1998.

Uusitalo-Koskisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis

Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998. ISBN 951-44-4427-2. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Arja Uusitalo-Koskinen, puh. (014) 603 180 (työ), 040 520 1107 (koti).

TIIVISTELMÄ

Väitöskirja koostuu menetelmällisestä osasta ja harjoittelututkimuksesta urheilijoilla.

Menetelmällisessä osassa tutkittiin syke- ja verenpainevaihtelua kuvaavia muuttujia ja aktiivista seisomaannousukoetta tahdostariippumattoman hermoston toiminnan mittareina.

Harjoittelututkimuksessa tutkittiin raskaan kestävyysharjoittelun aiheuttamaa rasitusta ja ylirasitusta, raskaan harjoittelun ja ylirasituksen aiheuttamia muutoksia syke- ja verenpainevaihtelussa levossa ja pystyynnostokokeen aikana, ja muutoksia sydämen ja verenkierron toimintaa säätelevissä mekanismeissa ja stressi- ja miessukuhormoneissa. Koehenkilöinä oli 23 naisurheilijaa ja 10 miesurheilijaa iältään 18-44 vuotta, joista 15 naista ( 18-28 v) osallistui harjoittelututkimukseen.

Menetelmällisessä osassa osoitettiin, että sykevaihtelua mittaamalla ja pystyynnostokokeella voidaan tutkia tahdostariippumattoman hermoston toimintaa ja muutoksia siinä.

Harjoittelututkimuksessa 6-9 viikkoa kestäneen harjoittelujakson aikana viisi koehenkilöä ajautui ylirasitustilaan. Kestävyyssuorituskykyä kuvaavat muuttujat osoittivat heidän maksimaalisen suorituskykynsä heikentyneen. Muutokset sykevaihtelussa ja pystyynnostokokeen tuloksissa osoittivat raskaan kestävyysharjoittelun aiheuttavan muutoksia tahdostariippumattoman hermoston toiminnassa sekä sydämen ja verenkierron säätelyssä. Muutokset stressihormonien pitoisuuksissa tukivat sykevaihtelulöydöksiä ja osoittivat elimistön sopeutumistilaa raskaaseen kestävyysharjoitteluun tai uupumistilaa ylirasittuneilla koehenkilöillä. Elimistön reaktiot lisääntyneeseen fyysiseen kuormitukseen olivat hyvin yksilöllisiä. Yksikään muuttuja ei yksin kyennyt osoittamaan kehittyvää ylirasitustilaa urheilijalla, mutta muutokset pystyynnoston aiheuttamissa sykevasteissa ja sykevaihtelussa seisonnan aikana sekä fyysisen kuormituksen aiheuttamissa hormonivasteissa osoittavat tutkituista muuttujista parhaiten ylirasitustilan kehittymistä yksittäisellä urheilijalla.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto