Yliopistologo

Lääketieteen lisensiaatti Ritva Ylitalon farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

Effects of bisphosphonates on experimental atherosclerosis - with special reference to antiatherosclerotic mechanisms in arterial wall (Bisfosfonaattien vaikutus kokeelliseen ateroskleroosiin)

tarkastetaan perjantaina 23.10.1998 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Vapaatalo Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Heikki Puhakka.

 

Ylitalo on syntynyt Eurajoella 3.3.1967. Hän on toiminut Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella tutkijana 1992-1996 ja assistenttina vuodesta 1996 lähtien.

Ylitalon väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998.

ISBN 951-44-4437-X. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ritva Ylitalo, puh. (03) 215 6627 (työ), (03) 374 7745 (koti).

TIIVISTELMÄ

Bisfosfonaatit ovat uudehko lääkeryhmä, jota käytetään mm. syövän etäpesäkkeiden ja luukadon hoitoon.

Ateroskleroosi eli valtimoiden kovettumatauti on yleisin sairaus ja kuolinsyy kehittyneessä maailmassa. Jo 1970-luvulla erään bisfosfonaatin havaittiin hidastavan ateroskleroosin syntyä koe-eläimillä. Silloiset tutkijat arvelivat tämän edullisen vaikutuksen johtuvan siitä, että kalkin kertyminen valtimon seinämiin estyy. Väitöskirjassa on osoitettu, että suomalaisten ensimmäisenä maailmassa käyttöönottama bisfosfonaatti klodronaatti estää sekin kokeellisen ateroskleroosin syntyä, vaikka aikaisemmissa tutkimuksissa tätä ei pystytty osoittamaan.

Väitöskirjassa on ensi kertaa osoitettu, että yllättäen bisfosfonaatit kertyvät ja varastoituvat valtimoiden seinämiin ja heikentävät kolesterolia syövien solujen toimintaa. Juuri tällaisia kolesterolia syöviä soluja esiintyy runsaasti valtimoiden seinämissä, ja niillä on keskeinen sija ateroskleroosin synnyssä. Lisäksi bisfosfonaatit estävät kalkin kertymisen ateroskleroottisiin vauriokohtiin. Tulokset viittaavat siihen, että potilaillakin pitkäaikainen luukadon hoito bisfosfonaateilla saattaa hidastaa ateroskleroosin kehittymistä tai pahenemista. Täten bisfosfonaatit voivat muuttaa ratkaisevasti ateroskleroosin hoitoa; ne olisivat uusi merkittävä hoitostrategia, jonka vaikutus kohdistuu suoraan valtimon seinämään eikä yksistään, kuten tähänastiset lääkehoidot, seerumin kolesterolitason alentamiseen. Kliiniset tutkimukset tästä ovat lähikuukausina alkamassa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto