Yliopistologo

FL Sari Oikarisen yleisen historian alaan kuuluva väitöskirja

"A Dream of Liberty". Constance Markievicz's Vision of Ireland, 1908-1927

("Unelma vapaudesta". Constance Markieviczin näkemys Irlannista vuosina 1908- 1927)

tarkastetaan lauantaina 7.11.1998 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on tohtori Margaret MacCurtain (University College, Dublin). Kustoksena toimii professori Marjatta Hietala.

 

Oikarinen on syntynyt Pieksämäen maalaiskunnassa 12.8.1965. Hän on toiminut Suomen Akatemian projektitutkijana 1994, Suomen Kulttuurirahaston apurahatutkijana 1995-96 ja tutkijana 1998.

Oikarisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Bibliotheca Historica 34, Tammer-Paino Oy, Tampere 1998. ISBN 951-710-091-4. ISSN 1238-3503

Väitöskirjan tilausosoite: Suomen Historiallinen Seura, Arkadiankatu 16 B 28, 00100 Helsinki, puh. (09) 440 369.

Lisätietoja: Sari Oikarinen, puh. (03) 261 8202 (koti).

TIIVISTELMÄ

Tutkimus käsittelee Constance Markieviczin (1868-1927) poliittista toimintaa Irlannissa vuosina 1908-1927. Lähtökohtana on tarkastella kriittisesti Markieviczista muodostunutta kuvaa värikkäänä, ailahtelevana poliitikkona, joka muistetaan parhaiten osallistumisesta pääsiäiskapinaan. Tutkimuksessa Markieviczin ajatuksia ja toimintaa tutkitaan tuon ajan Irlannin aatteellis-poliittisessa ympäristössä. Mikä oli Markieviczin näkemys Irlannin historiasta ja senhetkisestä tilanteesta? Mitä keinoja oli käytettävä Irlannin kansallisen vapautuksen saavuttamiseksi? Entä kuinka hänen eri aatteista - nationalismista, feminismistä, sosialismista ja osuustoiminta-aatteesta - omaksumansa elementit suhteutuivat toisiinsa eri aikoina?

Constance Markievicz oli nationalisti, jonka tavoitteena oli Irlannin itsenäistäminen Ison-Britannian vallasta ja Irlannin tasavallan perustaminen. Saavuttaakseen tuon tavoitteen hän oli valmis väkivaltaiseen kapinointiin. Olennaisempaa on kuitenkin huomata vuosikausien johdonmukainen toiminta yhteiskunnallisten epäkohtien ratkaisemiseksi. Markieviczin mukaan vain tasavalta mahdollistaisi sosiaaliset uudistukset naisten ja työväestön asemaa koskien ja antaisi puitteet osuustoiminnallisuuteen nojautuvan tasavertaisen yhteiskunnan synnylle. Vain sen sisällä olisi mahdollista toteuttaa myös yksilön vapaus.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto