Yliopistologo

Laill. lääk. Anna-Maija Tapperin gynegologian alaan kuuluva väitöskirja

Hysteroscopic Treatment of Menorrhagia (Runsaiden kuukautisvuotojen hysteroskooppinen hoito)

tarkastetaan perjantaina 4.12.1998 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä salissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Juha Mäkinen Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Reijo Punnonen.

Tapper on syntynyt Laukaalla 4.12.1958.

Tapperin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1998.

ISBN 951-44-4451-5. ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anna-Maija Tapper, puh. (09) 310 6611 (työ), (09) 586 4124 (koti) .

TIIVISTELMÄ

Suomessa tehdään vuosittain noin 10 000 kohdunpoistoleikkausta. Määrä on väestöön nähden suurimpia maailmassa ja korkeampi kuin muissa pohjoismaissa.

Yksi kolmesta yleisimmistä kohdunpoiston aiheista on runsas kuukautisvuoto. Mikäli kohtu muutoin on normaali on kohdun poisto hoitotoimenpiteenä radikaali; vähemmän invasiiviset kirurgiset toimenpiteet saattaisivat olla riittäviä.

Noin viisitoista vuotta sitten ryhdyttiin kehittämään kohtuontelon tähystyksessä (hysteroskopia) tehtäviä toimenpiteitä, joilla pyrittiin poistamaan yksinomaan kohdun sisäinen limakalvo kuukautisvuodon vähentämiseksi.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa aloitettiin ensimmäisenä Suomessa vuonna 1990 hysteroskooppiset kohdun limakalvon hoidot. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää hysteroskooppiseen kohdun limakalvon hoitoon liittyviä käytännön tekijöitä, arvioida hoitovaste ja potilastyytyväisyys. Kohdun poistaminen on tehokkain, mutta myös invasiivisin ja kallein runsaiden kuukautisten hoitovaihtoehto.

Seurantatutkimuksessa myös hysteroskooppisen toimenpiteen hoitotulos oli hyvä; 81 prosentilla potilaista kuukautisvuodot loppuivat kokonaan tai vähenivät ratkaisevasti. Verrattaessa kohdun poistoon liittyi hysteroskooppiseen toimenpiteeseen huomattavasti vähemmän riskejä, myös potilaiden toipuminen toimenpiteestä oli merkittävästi nopeampaa.

Valikoidulle potilasryhmälle on hysteroskooppisesta hoidosta selviä etuja. Menetelmä osoittautui soveltuvan hyvin vaikeasti sairaille potilaille, joilla perussairautensa vuoksi on pyritty välttämään suurta leikkausta tai nukutusta.

Vaikka kohdun poisto tuokin lopullisen hoidon runsaisiin kuukautisiin, vuodottomuus ei tutkimuksen mukaan ollut potilaiden ehdoton vaatimus; hysteroskooppisen hoidon tuoma riittävän tehokas vuotojen väheneminen, vähemmin riskein, takasi korkean potilastyytyväisyyden.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto