Yliopistologo

YTL Anne Siposen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

"Ei minulle voi käydä näin!" Tutkimus astmaatikkojen sairastamisesta

tarkastetaan 17.12.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjinä ovat dosentti Marja-Liisa Honkasalo (Helsingin yliopisto) ja professori Antti Karisto (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Lehtonen.

***

Siponen on syntynyt Orimattilassa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Orimattilan lukiossa 1983. Siponen valmistui yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1996. Siponen on toiminut TAMCESS tutkijakoulun tutkijana 1995-1998 (sosiaalipolitiikan laitoksen paikalla tutkijakoulussa), vuonna 1999 lehtorin sijaisena sosiaalipolitiikan laitoksella ja 1.8.1999 alkaen sosiaalipolitiikan assistenttina.

Siposen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 707, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4692-5, ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Anne Siponen, (03) 215 7180 (työ), 040-729 2214 (koti), anne.siponen@uta.fi

 

TIIVISTELMÄ:

Tutkin väitöskirjassani astmaatikkojen sairastamiskokemuksia heidän omaelämäkertojensa (yhteensä 118 kpl) kautta. Tutkimukseni on laadullinen: analysoin aineistoni juonirakenneanalyysin ja grounded teorian kaltaisen teema-analyysin avulla.

Asetan tutkimuksessani kaksi varsinaista tutkimustehtävää. Ensimmäinen tutkimustehtäväni on tuottaa tietoa siitä, millaisen tapahtumakulun kautta astmaatikkojen vaiva muuttuu sairaudeksi. Toinen tutkimustehtäväni on tuottaa tietoa heidän selviytymisestään. Tutkimukseni on ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus, jossa omaelämäkertojen kautta tutkitaan astmaatikkojen sairastamiskokemuksia ja sairauskäyttäytymistä näin pitkällä aikavälillä eli ensioireista diagnoosin kautta jatkohoitovaiheesen saakka.

Tällainen lähestymistapa mahdollistaa osallistumisen sairauskäyttäytymistä koskevaan keskusteluun.Tutkimukseni teoreettinen löydös on astmaatikkojen sairauskäyttäytymisen mallin kehittäminen. Tarkastelen mallissa astmaatikkojen sairauskäyttäytymistä toimintakyvyn rakentumisen kautta. Mallin vaiheet ovat: toimintakyvyn suojeleminen, toimintakyvyn puolustaminen, toimintakyvyn rakoileminen, toimintakyvyn vaarantuminen ja toimintakyvyn palauttaminen.

Tutkimukseni käytännöllinen hyöty löytyy siitä, että mallini lisää ymmärrystä pitkäaikaissairaiden sairauskäyttäytymisestä. Niin ikään tutkimukseni tuottaa tietoa terveydenhuollon käytännöistä.Tätä kautta mahdollisuus vahvistaa toimivia astmaatikkojen hoitokäytäntöjä lisääntyy ja toisaalta mahdollistuu hoitokäytäntöjen ongelmakohtien paikantuminen.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto