YliopistologoLL Tuija Kerttulan kliinisen immunologian alaan kuuluva väitöskirja

Circulating T-cell Subsets in Coeliac Disease and HLA DQ2-positive Individuals (Perifeerisen veren T-solualaluokat keliakiassa ja HLA DQ2-positiivisilla henkilöillä)

tarkastetaan perjantaina 14.5.1999 klo 10 Finn-Medin auditoriossa, osoitteessa Lenkkeilijänkatu 6.

Vastaväittäjänä on dosentti Erkki Savilahti Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Markku Mäki.

***

Kerttula on syntynyt Helsingissä 2.2.1962. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1988.

Kerttulan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4572-4 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tuija Kerttula, puh. (09) 429 4803 (työ), (09) 878 5078 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Keliakia on vahvasti perinnöllinen sairaus, jossa ravinnon sisältämä gluteeni aiheuttaa ohutsuolen suolinukan vaurion ja sen seuraksena mm. imeytymishäiriöitä. Kerran todettua tautia ei voida hoitaa muuten kuin gluteenittomalla ravinnolla, mikä tarkoittaa käytännössä vehnän, ohran ja rukiin välttämistä ruokavaliossa. Keliakian taudinkuva oli aikaisemmin toteamisvaiheessa yleensä varsin raju voimakkaine suolisto-oireineen, mutta viime vuosikymmeninä taudinkuva näyttää selvästi muuttuneen lievempään suuntaan. Taudinkuvan lieventymiseen lienee useitakin eri syitä, mutta käytännössä se merkitsee lisävaatimuksia taudin diagnosoimisen suhteen. Lieväoireinenkin keliakia vaikuttaa hoitamattomana huomattavasti potilaan elämänlaatuun - kyse voi olla esimerkiksi vuosia jatkuneista epämääräisista vatsavaivoista - ja toisaalta hoitamattomalla taudilla tiedetään olevan merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia potilaan terveydentilalle.

Gluteeni aiheuttaa keliakiapotilaan ohutsuolen limakalvolla voimakkaan tulehdusreaktion, jossa limakalvolle kerääntyy runsaasti erilaisia tulehdussoluja. Näiden elimistön omien tulehdussolujen aktivoituminen ja toiminta keliakiapotilaan ohutsuolen limakalvolla on ollut laajasti tutkimustyön kohteena viime aikoina ja näyttää ilmeiseltä, että kyseinen tulehdusreaktio johtaa ohutsuolen limakalvon vaurioitumiseen. Voimakkaan perinnöllisen taipumuksen ja omien tulehdussolujen ilmeisen roolin vuoksi keliakiatautia on viime aikoina tutkittu myös mahdollisena autoimmuunitautina.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa keskityttiin selvittämään veren tulehdussolujen ominaisuuksia keliakiapotilailla. Tutkimuksessa todettiin, että voimakas tulehdusreaktio suolessa heijastuu pienemmässä mittakaavassa myös veren tulehdussolujen määriin. Samanlainen muutos todettiin myös niillä toista autoimmuunitautia, Sjögrenin syndroomaa, sairastavilla potilailla, joilla oli lisäksi keliakialle altistavat perintötekijät. Sen sijaan keliakiapotilaiden veren tulehdussolujen aktivoituminen laboratorio-olosuhteissa ei poikennut terveiden henkilöiden tulehdussoluista. Tutkimustulosten perusteella näyttää lisäksi ilmeiseltä, että sellaisilla varhaisvaiheen keliakiapotilailla, joilla ei ole vielä todettavissa selviä suolinukan vaurioitumisen merkkejä, ei ole myöskään todettavissa muutoksia veren tulehdussolujen määrissä. Näihin muutoksiin vaaditaan pidemmälle kehittynyt tulehdusreaktio..


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto