YliopistologoLL Minna Laitisen kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Osteoinductivity Mediated by Malignant Bone Tumor-derived Bone Morphogenetic Proteins: in Vivo and in Vitro Models (Pahanlaatuisten luukasvainten tuottamien luun morfogeneettisten proteiinien aiheuttama luun muodostuminen)

tarkastetaan torstaina 20.5.1999 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen isossa salissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Pekka Jalovaara Oulun yliopistosta ja kustoksena professori Markku Järvinen.

***

Laitinen on syntynyt Tampereella 30.1.1967. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993.

Laitisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4571-6 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Minna Laitinen, puh. (03) 6291 (työ), (03) 213 1988 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Luu on tukikudoksen erilaistunut muoto, jolla on useita tärkeitä tehtäviä. Se muodostaa ihmisen tukirangan ja se myös ylläpitää erilaisten mineraalien tasapainoa. Luu muodostuu 65-70 % epäorgaanisista suoloista ja 30-35 % orgaanisista aineista. Orgaanisesta osasta yli 90 % on kollageenia, loput alle 10 % muodostuu muista proteiineista kuin kollageenista sekä luusoluista ja niiden biologiaan vaikuttavista kasvutekijöistä.

Luun muotoa synnyttävä proteiini eli luun morfogeneettinen proteiini saa aikaan normaalia uudisluun muodostusta, mutta sen on todettu olevan tärkeä tekijä myös monissa luiden sairauksissa. Tarkka mekanismi, millä tavalla luun morfogeneettinen proteiini vaikuttaa erilaisissa poikkeavissa luun tiloissa, ei kuitenkaan vielä ole tiedossa.

Väitöskirjani tarkoituksena oli selvittää luun morfogeneettisen proteiinin merkitystä pahanlaatuissa luukasvaimissa. Työn yksilöidyt tavoitteet olivat

(1) tutkia luun morfogeneettisen proteiinin ilmenemistä luun hyvän- ja pahanlaatuisissa kasvaimissa sekä

(2) tutkia kasvaimista peräisin olevien solujen tuottamien proteiinien kykyä indusoida luun muodostumista.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että luun morfogeneettisen proteiinin määrä erilaisissa pahanlaatuissa luukasvaimissa vaihtelee ja että se poikkeaa myös verrattaessa pahanlaatuisia luukasvaimia hyvänlaatuisiin luukasvaimiin. Tutkimuksessa osoitettiin, että kasvainsolut tuottavat luun morfogeneettistä proteiinia, joka sai aikaan uudisluun muodostusta ektooppisesti. Tämä uudisluun muodostus poikkesi rakenteellisesti kuitenkin normaalista luusta. Luussa oli normaalille uudisluulle tyypillisiä rakenteita, mutta myös tyypillisiä hidastuneessa luutumisessa tavattavia kudosrakenteita. Jatkotutkimuksissa käytettiin soluviljelymallia, joka osoitti, että hidastuneeseen luunmuodostukseen oli osallisena luun kasvuun ja kehitykseen myös vaikuttava transformoiva kasvutekijä beta.

Tämä tutkimus vahvistaa uusimpia äskettäin julkaistuja tutkimustuloksia luun biologiasta ja luunmuodostukseen osallistuvista kasvutekijöistä. Lisäksi tutkimus tuo myös uusia menetelmiä, joilla voidaan selvittää luussa ilmenevien sairauksien taudinaiheuttajamekanismeja.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto