Yliopistologo

YTL Irma Kaarina Halosen tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

Matka journalismin sukupuolittumisen strategisille alueille (The Way to the Gendered Strategic Areas of Journalism)

tarkastetaan lauantaina 29.5.1999 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A 1, osoitteessa Kalevantie 4.

Väitöstilaisuuden kustoksena toimii professori Kaarle Nordenstreng. Vastaväittäjinä ovat dosentti Veijo Hietala (Turun yliopisto) ja dosentti Aino Saarinen (Oulun yliopisto).

***

Halonen on syntynyt Juvalla 4.8.1951. Hän on valmistunut ylioppilaaksi Savonlinnan Taidelukiosta 1970 ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1976. Halonen on toiminut Tampereen yliopistossa yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen projektitutkijana vuosina 1972-1973, tiedotusopin laitoksen assistenttina ja vs. apulaisprofessorina vuosina 1974-1989; lehtorina syksyllä 1989 sekä Turun yliopiston tiedotusopin lehtorin vakinaisessa virassa vuoden 1990 alusta.

Halosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4578-3 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Irma Kaarina Halonen, puh. (02) 333 7616 (työ), (03) 542 3755 (koti).

TIIVISTELMÄ

Väitöksessä selvitetään, miten media rakentaa sukupuolen esityksiä ja erityisesti miten suomenkielinen televisiouutisjournalismi käsittelee naisia ja miehiä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Helsingin Sanomien yhden numeron kuvajournalismia sukupuolen näkökulmasta ja sota- ja onnettomuusuutisten myyttisiä naiskuvia.

Suomenkielisten televisiouutisten nais- ja mieskuvasta tehty pilottitutkimus Yleisradiossa vuonna 1995 (Elina Sana toim.) osoitti, että televisiouutisissa naisia oli haastateltavina, toimijoina ja kuvituksena huomattavasti vähemmän kuin miehiä. Silloinkin, kun naiset pääsivät uutisiin, heidät esitettiin anonyymeina ja enemmän kuvittavissa tehtävissä. Yhden uutislähetyksen lähiluvulla pohditaan, miten uutisrakenne pitää yllä sukupuolten erottelua.

Tutkimuksen teorian mukaan maskuliininen valtakulttuuri pyrkii vaientamaan maternaalista, feminiiniä puoltaan. Maternaalisen torjumista tutkitaan televisiouutisten säröjen, aukkojen ja murtumien ja journalistisen kuvan sukupuolittumisen tulkinnan avulla.

Uutiset eivät nykyisin tarjoa paljon mahdollisuuksia vaiennettujen äänten esille saantiin ja voikin kysyä, ovatko uutiset jähmeänä sukupuolittuneena instituutiona ylipäätään tarpeellisia. Tällaisenaan ne pyrkivät pitämään yllä erottelua tärkeän ja vähemmän tärkeän, maskuliinisen valtakulttuurin ja vallattomien osakulttuurien välillä.

Vain sota- ja konfliktitilanteet aiheuttavat murtumia, joissa tukahdutettu maternaalisuus voi päästä esiin. Naiset kuvittavat myyttisinä kärsivinä äiteinä sellaista, mitä ei muutoin voi ilmaista. Lukitsevatko ne samalla naiset jatkuvaan kulttuuriseen hiljaisuuteen ja yhteiskunnalliseen äänioikeudettomuuteen?


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto