Yliopistologo

LL Jaana Joensuun lastentautien alaan kuuluva väitöskirja

Evaluation of Rhesus-human Reassortant Tetravalent (RRV-TV) Oral Rotavirus Vaccine for Prevention of Childhood Diarrhea (Suun kautta annettava rhesus-human reassortant rotavirusrokote (RRV-TV) pienten lasten ripulitaudin ehkäisyssä)

tarkastetaan perjantaina 28.5.1999 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä salissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Leif Gothefors Uumajan yliopistosta ja kustoksena professori Timo Vesikari.

***

Joensuu on syntynyt Kokkolassa 5.4.1959. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1985. Joensuu on toiminut tutkijana (virologia) Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 1993­1998.

Joensuun väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4579-1 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Jaana Joensuu, puh. (09) 241 6313 (koti).

TIIVISTELMÄ

Rotavirus on pienten lasten tavallisin akuutin ripulitaudin aiheuttaja maailmassa. Kehitysmaissa rotavirustautiin kuolee vuosittain n. 800 000 lasta ja kehittyneissä maissa se aiheuttaa runsaasti sairaalahoitoja. Rokotetta rotavirusripulia vastaan on kehitetty 80-luvun alusta lähtien. Tässä tutkimuksessa selvitettiin suun kautta annettavan rhesus-human reassortant rotavirusrokotteen (RRV-TV) turvallisuutta ja tehoa erityisesti vaikeaa rotavirustautia vastaan suomalaisilla lapsilla. Tutkimukseen liittyi myös kustannus-hyöty -analyysi.

Tutkimus käynnistyi Tampereen ja Pirkanmaan alueen lastenneuvoloissa syyskuussa 1993 ja päättyi kesäkuussa 1995. Rokotetta tarjottiin kaikille terveille vauvoille. Puolet lapsista sai RRV-TV -rokotetta ja puolet lumerokotetta kolmena annoksena 2-7 kk:n iässä. Tutkimuksen aikana seurattiin rokotteen mahdollisia sivuvaikutuksia sekä ripulitautiepisodeja kahden rotaviruskauden ajan. Sairaalan poliklinikalla tai osastolla hoidettujen ripulitautitapausten seurantaa jatkettiin kaikkiaan neljän rotaviruskauden ajan, kesäkuuhun 1997 saakka.

Tutkimukseen osallistui 2 398 lasta. RRV-TV -rotavirusrokote osoittautui turvalliseksi, mutta se aiheutti kuitenkin suhteellisen paljon lieviä kuumereaktioita suomalaislapsilla. Ensimmäisen RRV-TV -rokotteen saaneista lapsista 33%:lla oli kuumetta vähintään 38.0°C ja lumerokotteen saaneista 2.3%:lla. Vastaavasti korkeaa kuumetta (vähintaan 39.0°C) oli 3.4%:lla rokoteryhmäläisistä ja 0.2%:lla lumeryhmäläisistä.

RRV-TV -rokotteen antama suoja rotavirusripulia vastaan oli erittäin hyvä. Sen teho vaikeaa rotavirusripulia vastaan oli 91%, kaikkia rotavirustautitapauksia vastaan 68% ja mitä tahansa vaikeaa ripulitautia vastaan 62%. Rokote suojasi lapsia 100%:sti joutumasta rotavirustaudin takia sairaalan osastohoitoon ja 96%:sti joutumasta sairaalan poliklinikkahoitoon. Koko neljän vuoden pidennetyn seurannan aikana kukaan RRV-TV -rokotteen saaneista lapsista ei joutunut osastohoitoon sairaalaan rotavirusripulin takia ja vain yksi kävi sairaalan poliklinikalla. Rokotteen antama suoja sairaalahoitoa vastaan oli 98% kolmanteen ikävuoteen saakka, jolloin taudin aiheuttaman ripulin ja oksentelun seuraukset voivat olla vakavat. RRV-TV -rokotteen taloudellisen hyödyn lasta kohden arvioitiin olevan rokotteen hintaa huomioimatta 100 mk tai 168 mk, riippuen kustannusten arviointitavasta.

Tämän tutkimuksen hyviin tuloksiin perustuen RRV-TV -rotavirusrokote on rekisteröity vuonna 1998 ensimmäisenä kaupallisena rotavirusrokotteena USA:ssa ja rekisteröintiprosessi on käynnissä myös Euroopassa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto