Yliopistologo

LL Seppo Saarelaisen keuhkosairausopin alaan kuuluva väitöskirja

Obstructive Sleep Apnoea and Cardiovascular Morbidity: Neuroendocrinological, Hemodynamic and Metabolic Aspects (Sydän- ja verisuonitaudeille altistavat tekijät uniapneapotilailla)

tarkastetaan 3.6.1999 klo 13 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksessa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on dosentti Ilkka Kantola Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Markku M. Nieminen.

***

Saarelainen on syntynyt Iitissä 3.2.1957. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Iitin lukiossa 1976, valmistunut Tampereen yliopistosta lääketieteen kandidaatiksi 1978 ja lääketieteen lisensiaatiksi 1981. Saarelainen on toiminut TAYS:n keuhkosairauksien klinikan erikoislääkärinä 1991 lähtien.

Saarelaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4588-0 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Seppo Saarelainen puh. (03) 247 5111 (työ).

TIIVISTELMÄ

Uniapneatauti vaivaa 4 % keski-ikäisistä miehistä ja 2 % naisista. Tunnusmerkkejä ovat äänekäs kuorsaus, yli 10 sekunnin hengityskatkokset ja päiväväsymys.

Tutkimukseen osallistui 300 keskimäärin 53-vuotiasta uniapneapotilasta, joista 91 % oli miehiä. Useimmilla oli uniapnean lisäksi useita sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä: 53 % oli tupakoinut säännöllisesti ja 59 %:lla oli verenpainetauti. Tärkein riskitekijä oli kuitenkin ylipaino, keskipaino oli 107 kg. Unirekisteröinnin aikana mitattu hapenpuute oli suoraan suhteessa painoon.

Uniapneataudin hoitona käytetty unen aikainen, nenämaskilla annettava ylipainehengityshoito laski 24 tunnin pulssitasoa. Hoito ei vaikuttanut insuliiniherkkyyteen eikä laskenut päiväajan verenpainetta kuin osalla potilasta. Viitaten lisääntyneeseen verisuonitautien riskiin, hapettunutta LDL-kolesterolia kohtaan suuntautuvien vasta-aineiden määrät olivat uniapneapotilailla normaalia korkeammat.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto