Yliopistologo

FK Merja Bläuerin molekyyliendokrinologian alaan kuuluva väitöskirja

Activins and Inhibins in Embryogenesis and Cell Differentiation (Aktiviinit ja inhibiinit alkionkehityksessä ja solujen erilaistumisessa)

tarkastetaan 18.6.1999 klo 14 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksessa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on professori Raimo Voutilainen Kuopion yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pentti Tuohimaa.

***

Bläuer on suorittanut ylioppilastutkinnon Kangasalan lukiossa 1977 ja valmistunut filosofian kandidaatiksi Turun yliopistosta 1986. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella vuodesta 1987.

Bläuerin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4605-4 ISSN 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Merja Bläuer, puh. (03) 215 6713 (työ), (03) 356 2593 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Aktiviinit ja inhibiinit ovat kahdesta peptidialayksiköstä muodostuneita kasvutekijöitä, joilla on osoitettu olevan lukuisia solujen jakaantumiseen, erilaistumiseen ja toiminnan säätelyyn liittyviä tehtäviä sekä alkionkehityksen aikana että aikuisessa eläimessä. Inhibiinissä on sekä a- että b-alayksikkö, kun taas aktiviinissa on kaksi b-alayksikköä. Nämä alayksiköt voidaan edelleen jakaa bA- ja bB-ketjuihin.

Tässä työssä kehitettiin aktiviinien ja inhibiinien eri alayksiköt spesifisesti tunnistavia vasta-aineita, joiden avulla kartoitettiin näiden peptidien ilmentymistä useissa kehitysbiologisissa malleissa. Kanan varhaisalkiossa havaittiin a-alayksikön esiintymisen olevan yhteydessä erityisesti lihaksiston ja hermoston kehittymiseen, kun taas bA-alayksikkö ilmentyi rustoa muodostavissa soluissa. Tulokset osoittivat myös, että aktiviinit saattavat säädellä kanalla lymfoidisen solukon toimintaa. Lisäksi jyrsijämallilla havaittiin, että a-alayksiköllä saattaisi olla itsenäisiä säätelytehtäviä kehittyvissä kiveksissä. Vastoin aikaisempia käsityksiä havaittiin immunoreaktiivisen bA-alayksikön esiintyvän tiettyjen siittiöiden esiasteiden tumassa. Työssä myös tunnistettiin toiminnallinen tumaanohjautumisviesti bA-alayksikön aminohapposekvenssissä.

Havainnot avaavat jatkotutkimusmahdollisuuksia aktiviinien ja inhibiinien uudenlaisten toimintamekanismien selvittämiseksi alkion kehityksessä ja lisääntymisbiologiassa.


Väitökset    Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopisto