Yliopistologo

LL Sirpa Rintalan naistentautien alaan kuuluva väitöskirja

Uterine Leiomyomas under the Influence of Exogenous Stimuli with Special Reference to CYP1A1 Activity and Cell Proliferation (Tutkimuksia ulkoisten tekijöiden vaikutuksista kohdun sileälihaskasvaimen CYP1A1 aktiivisuuteen ja sen solujen jakautumisnopeuteen)

tarkastetaan 10.9.1999 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Olavi Pelkonen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Pentti Heinonen.

***

Rintala on syntynyt 27.12.1954 Tampereella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Pirkanmaan Yhteiskoulussa Tampereella 1973 ja valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1994.

Rintalan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4636-4, ISSN: 1455-1616

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai
Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sirpa Rintala, puh. (03) 247 5062 (työ), (050) 512 3818 (koti).

 

TIIVISTELMÄ

Kohdun sileälihaskasvaimet, myoomat, ovat yleisimpiä naisilla esiintyviä kasvaimia. Myoomat ovat hyvänlaatuisia, mutta ne aiheuttavat merkittävää naisten sairastavuutta, sillä vuosittain Suomessa tehdään noin 5000 kohdunpoistoleikkausta myoomien vuoksi. Yleisyydestään huolimatta myoomien syntyyn vaikuttavat tekijät ovat huonosti tunnettuja.

Tutkimuksessani selvittelin kohdun kudosten kykyä reagoida kehon ulkoisiin ärsykkeisiin mittaamalla erään vierasaineiden aineenvaihduntaan osallistuvan sytokromi P450 entsyymin, CYP1A1, aktiivisuutta kohtulihaksen soluissa sekä myoomasoluissa. CYP1A1 entsyymin vaikutuksesta mm. tupakansavun esikarsinogeeniset ainesosat muuntuvat elimistössä lopulliseen syöpää aiheuttavaan muotoonsa. CYP1A1:n osuutta onkin paljon tutkittu pahanlaatuisten kasvainten, erityisesti keuhkosyövän, yhteydessä. Tutkimusessani tarkastelen sen mahdollista roolia hyvänlaatuisen kasvaimen synnyssä ja kasvussa.

Tutkimukseni toisessa osassa katsottiin hormonikorvaushoitojen vaikutusta myoomasolujen jakautumisaktiivisuuteen, sillä myoomien kasvun katsotaan olevan naissukuhormoneista riippuvaista. Tutkimustulosten mukaan kohdun lihas- ja myoomasolut reagoivat elinympäristön haitallisiin hiilivety-yhdisteisiin lisäämällä niiden aineenvaihduntaa. Tupakoivien naisten CYP1A1 aktiivisuus kohtulihassoluissa on huomattavasti tupakoimattomien naisten arvoja suurempi. Kohonnut CYP1A1 aktiivisuus ei kuitenkaan näytä lisäävän myoomien kasvua, vaan kyseinen entsyymi on mahdollisesti yhteydessä erilaisten solukasvua hillitsevien säätelytekijöiden toimintaan.

Myoomasolujen jakautumisaktiivisuus vaihtelee kuukautiskierron aikana. Solut jakautuvat ahkerammin kierron loppupuoliskolla keltarauhashormonin, progesteronin, ollessa vallitseva hormoni. Vaihdevuosien jälkeen myoomasolujen jakautumisaktiivisuus sammuu ja olemassa olevat myoomat kutistuvat. Hormonikorvaushoito estrogeeniä ja progesteronia sisältävillä valmisteilla lisää solujen jakautumista sekä vaihdevuodet ohittaneiden naisten että sellaisten naisten myoomissa, joille on lääkehoidosta aihetunut vaihdevuosia vastaava tila. Solujen jakautumisnopeus ei kuitenkaan näytä olevan hyvänlaatuisessa myoomassa sen kokoon ratkaisevasti vaikuttava tekijä. Mahdollisesti merkitsevämpää on myooman joskus varsin nopeastikin tapahtuville koon muutoksille lihassolujen väliaineen määrän muutokset. Myös tässä, kuten solujen jakautumisenkin säätelyssä saattaa CYP1A1 ja siihen läheisesti liittyvät muut proteiinit olla merkittäviä tekijöitä. Näiden yhteyksien selvittämiseksi tarvitaan vielä paljon tutkimustyötä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto