Yliopistologo

LL Maria Lönnrotin virusopin alaan kuuluva väitöskirja

Enterovirus infections in the pathogenesis of type 1 diabetes (Enterovirusinfektiot nuoruustyypin diabeteksen patogeneesissä)

tarkastetaan 10.11.1999 klo 12 lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Dorothy Becker (University of Pittsburgh, USA). Kustoksena toimii professori Timo Vesikari.

***

Lönnrot on syntynyt Valkeakoskella 29.12.1971. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Valkeakosken lukiossa 1990 ja valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1996.

Lönnrotin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis, Vammalan kirjapaino Oy, Vammala 1999. ISBN 951-44-4676-3, ISSN: 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 3, Tampereen yliopisto 1999. ISBN 951-44-4695-X, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Maria Lönnrot, (03) 215 8099 (työ), (03) 356 2325 (koti), maria.lonnrot@uta.fi.

 

TIIVISTELMÄ

Enterovirusinfektioiden on todettu altistavan nuoruustyypin diabetekselle. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään niiden riskivaikutusta suomalaisissa lapsissa. Enterovirusinfektioiden esiintyvyyttä tutkittiin laajoissa seuranta-aineistoissa, mm. Lasten Diabetes Suomessa (DiMe) tutkimuksessa ja Diabeteksen Ennustaminen ja Ehkäisy (DIPP) tutkimuksessa, analysoimalla seurannan aikana diabetekseen sairastuneiden ja terveiden verrokkilasten seeruminäytteitä enterovirusvasta-ainetesteillä ja enteroviruksen perimäaineksen monistamiseen perustuvalla RT-PCR -testillä. Enterovirusten 2C -proteiinin ja haiman saarekesolujen välisen immunologisen ristireaktion mahdollisuutta selvitettiin tutkimalla ristireagoivien vasta-aineiden esiintyvyyttä diabetekseen sairastuneilla ja terveillä lapsilla. Enterovirusinfektioiden esiintyvyyden ja nuoruustyypin diabeteksen ilmaantuvuuden välistä yhteyttä arvioitiin väestötasolla analysoimalla terveiden suomalaisten ja liettualaisten koululaisten seeruminäytteitä. Lisäksi kehitettiin uusi entistä herkempi RT-PCR-monistustuotteet tunnistava hybridisaatiomenetelmä.

Seurantatutkimuksissa havaittiin, että enterovirusinfektioihin liittyi lisääntynyt riski sairastua diabetekseen. Lisääntynyt riski liittyi jopa vuosia ennen diabeteksen diagnosoimista sairastettuihin enterovirusinfektioihin. Enterovirusinfektioiden yhteys diabetekseen ei näyttänyt välittyvän enterovirusten 2C -proteiinin ja haiman saarekesolujen välisen vasta-aineiden ristireagoivuuden kautta, sillä ko. ristireagoivia vasta-aineita todettiin yhtä paljon diabetekseen sairastuneilla kuin terveillä lapsilla. Väestötasolla todettiin käänteinen suhde enterovirusinfektioiden esiintyvyyden ja nuoruustyypin diabeteksen ilmaantuvuuden kesken. Tästä pääteltiin, että sikiöaikana ja varhaislapsuudessa sairastetut enterovirusinfektiot saattavat olla merkittäviä nuoruustyypin diabeteksen riskitekijöitä erityisesti Suomessa ja muissa korkean elintason maissa, joissa äidin sikiölle ja imeväiselle antama vasta-ainevälitteinen suoja enterovirusinfektioita vastaan on heikko.

Tutkimus vahvisti aiemmat havainnot enterovirusinfektioiden diabetesriskiä lisäävästä vaikutuksesta. Edelleen on kuitenkin epäselvää, miten enterovirusinfektion riskivaikutus välittyy. Tulevaisuudessa tullaan arvioimaan, voitaisiinko nuoruustyypin diabetesta ehkäistä suojaamalla lapset enterovirusinfektioita vastaan rokotteella.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto