Yliopistologo

LL Janne Lehtisen kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Rheumatoid shoulder (Reumaolkapää)

tarkastetaan 10.12.1999 klo 12 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä salissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Martti Vastamäki (Sairaala Orton). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Lehtinen on syntynyt Kangasalla 6.6.1973. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kangasalan Lukiossa 1992. Lehtinen valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1999 Tampereen yliopistosta. Hän on ollut vuonna 1994 tutkimustyössä (DNA-tekniikat) Malagan Yliopistossa Espanjassa. Vuonna 1996 Lehtinen on toiminut Maastrichtin Yliopistollisessa Sairaalassa Hollannissa tehtävänään kliininen tutkimus (ortopedia).

Lehtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 708, Tampereen yliopisto, Vammala 1999. ISBN 951-44-4694-1, ISSN: 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Janne Lehtinen, (03) 512 2298 (työ), (03) 377 4299 (koti), jalehtinen@tays.fi

 

TIIVISTELMÄ

Heinolan Reumasäätiön Sairaalan reumarekisteriin kerättiin vuosina 1973-5 kaikki lähialueiden ihmiset, joilla oli tuore niveltulehdus (<6kk) ja ikä 16 vuotta tai enemmän. Näistä potilaista todettiin 3 vuoden seurannan aikana 102 varmaa nivelreumaa sairastavaa potilasta, muilla (340 potilasta) niveltulehduksen syyksi paljastui jokin muu sairaus. 15 vuoden kohdalla oli jäljellä 74 potilasta (24 kuolllut), joidenka kaikki 148 olkapäätä röntgenkuvattiin standardimenetelmin. Näistä kuvista arvioitiin molempien olkapään nivelten, acromio- claviculaari (AC)- ja glenohumeraali (GH)- nivelen erosoitumisen ilmaan- tuvuus sekä tuhoutumisen aste reumanivelten destruktiota (erosoitumista) kuvaavan Larsenin asteikon (0-5) mukaan. Lisäksi tutkimuksessa arvioi- tiin kaikki nivelten rtg-löydökset ja suoritettiin erilaiset nivelten muutosta ja tuhoutumista kuvaavat mittausmenetelmät. AC-nivelen tuhoutumisesta kärsi yli 2/3 (68%) ja GH-nivelen tuhoutumi- sesta yli 1/2 (55%) potilaista. Tuhoutuminen oli useinmiten symmetristä ja samassa olkapäässsä yleensä molemmat nivelet erosoituivat, pelkän GH-nivelen erosoitumisen ollessa epätyypillisin löydös. AC-nivelen reumadestruktion tunnistaa eroosiosta solisluun alanivel- pinnan reunassa, myöhemmin nivelraon levenemisestä. GH-nivelen reuma- destruktion tunnistaa eroosiosta ylänivelpinnan reunassa, nivelraon kaventuminen tapahtuu vasta myöhäisvaiheessa. Olkatekonivelen röntgenologisina kriteereinä on pidetty Larsen 4 tai 5, joskus 3 luokan destruktiota. Kiertäjäkalvosin heikkenee Larsen 4 ja luuaines häviää Larsen 5 luokassa, millä on merkitystä tekonivel- leikkausta suunniteltaessa ja tekoniveltyyppiä valittaessa. Röntgenkuvaus tulee säilyttämään ensisijaisen asemansa reumaolkapään kuvantamisessa. Symmetrisen sairastumisen vuoksi molemmat olkapäät tulisi kuvata. AC-niveleen tulisi kiinnittää huomiota reumapotilaan olkapään rtg-kuvia analysoitaessa ja suunniteltaessa kivuliaan reuma- olkapään hoitoa. Tekonivelleikkauksen suunnittelussa tulisi rtg-kuvat arvioida erityisen tarkasti luuston tilanteen selvittämiseksi ja oikean- tyyppisen tekonivelen valitsemiseksi.

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto