Yliopistologo

LL Outi Kososen farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

Anti-inflammatory effects of NO-releasing compounds (Typpioksidia luovuttavien yhdisteiden tulehduksen vastaiset vaikutukset)

tarkastetaan 18.2.2000 klo 12 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Heikki Repo (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Moilanen.

***

Kosonen on syntynyt Toijalassa 27.6.1968 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Toijalan lukiossa 1987. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993. Kosonen on toiminut tutkijana Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksella (farmakologia) 1993-1997 sekä farmakologian assistenttina vuodesta 1998 lähtien.

Kososen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 725, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4745-X, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 13, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4746-8, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Outi Kosonen, (03)215 6623 (työ), outi.kosonen@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Typpioksidi on ensimmäinen tunnettu kaasumainen aine, joka toimii elimistössä säätelymolekyylinä. Useat solut tuottavat typpioksidia ja se säätelee mm. verenpainetta ja immuunivastetta. Typpioksidin historia on lyhyt, vajaan kahdenkymmenen vuoden mittainen: se 'löydettiin' 1980-luvun lopussa ja vuonna 1998 kolme yhdysvaltalaista tutkijaa sai Nobelin palkinnon tunnustuksena typpioksidia koskevista uraauurtavista tutkimuksistaan. Typpioksidin merkitys verenpainetaudin, ateroskleroosin ja reumatautien synnyssä on aktiivisen tutkimuksen kohteena ja nitron (glyseryylinitraatin) ja Viagran (sildenafiilin) vaikutuksen paljastuminen typpioksidivälitteiseksi antoi voimakkaan sysäyksen uusien typpioksidia luovuttavien lääkeaineiden kehittämiseksi.

Paitsi verisuonitaudeissa typpioksidilla on tärkeä merkitys myös tulehduksen synnyssä. Tulehdus on elimistön normaali reaktio bakteerin tai muun taudinaiheuttajan tunkeutuessa elimistöön. Liian voimakas tai väärin kohdistunut tulehdus on kuitenkin haitallinen ja aiheuttaa nivelreuman ja astman kaltaisia tauteja. Typpioksidin on joissakin olosuhteissa todettu voimistavan tulehdusreaktiota ja toisaalta sillä on myös tulehdusta hillitseviä vaikutuksia.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kehitteillä olevia lääkeaineita, joista vapautuu typpioksidia. Erilaisissa soluviljelymalleissa mitattiin, voidaanko typpioksidia antamalla estää tulehdusreaktion syntymiseen liittyviä solutason tapahtumia. Tässä työssä havaittiin, että typpioksidia luovuttavilla yhdisteillä on tulehdusta estäviä vaikutuksia: typpioksidiluovuttajat estävät tulehdussolujen kertymistä tulehduspesäkkeeseen sekä tulehdussolujen toimintaa.

Tämä tutkimus on perustutkimusta, jossa selvitetään tulehduksen syntymiseen johtavia solutason tapahtumia ja typpioksidin merkitystä tulehduksenvälittäjäaineena. Tutkimuksessa havaittiin, että typpioksidia luovuttavilla lääkeaineilla on soluviljelyolosuhteissa tulehdusta hillitseviä vaikutuksia. Typpioksidia säätelevistä lääkeaineista odotetaan tulevaisuudessa uusia lääkkeitä mm. reuman ja astman hoitoon.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto