Yliopistologo

LL Irina Rinta-Kiikan kirurgian alaan kuuluva väitöskirja

Clinical and Radiographic Outcome of Total Knee Arthroplasty -Factors Related to Loosening (Polviendoproteesien irtoamiseen vaikuttavat kliiniset ja radiologiset tekijät)

tarkastetaan 25.2.2000 klo 13 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Antti Eskola (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Rinta-Kiikka on syntynyt Göteborgissa 31.12.1969 ja suorittanut ylioppilastutkinnon Laihian lukiossa 1988. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1995. Rinta-Kiikka on toiminut terveyskeskuslääkärinä Kyrönmaan KTTKY:ssä vuosina 1995-1996, radiologian apulaislääkärinä Seinäjoen sairaalassa vuosina 1996-1997 ja radiologian apulaislääkärinä TYKS:ssä vuodesta 1998 lähtien.

Rinta-Kiikan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 727, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4750-6, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 14, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4751-4, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Irina Rinta-Kiikka, (02) 261 1946 (työ), 0400- 662 401 (koti)

TIIVISTELMÄ

Polven keinonivelleikkauksissa päämääränä on kivuton polvinivel, jonka toiminta on hyvä ja leikkaustulos kestävä. Viimeisten 20 vuoden aikana päämäärä on tullut yhä paremmin saavutettavaksi; keinonivelleikkaukset ovat kehittyneet huomattavasti etenkin leikkaustekniikan, keinonivel-komponenttien ja niiden kiinnitystekniikan osalta. Polvinivel on kuitenkin rakenteeltaan varsin monimutkainen; se koostuu kahdesta eri nivelestä (reisiluu- sääriluu ja reisiluu- polvilumpio) joita tukevat pehmytkudosrakenteet. Leikkaustekniikan ja keinonivel-mallin lisäksi tulokseen vaikuttavat monet potilaasta riippuvat tekijät.

Tässä tutkimuksessa keskityimme polven keinonivelten ongelmakysymyksiin. Tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa osassa tutkittiin alaraajan kuormitusakseleita röntgenkuvista mitaten. Kliinisesti onnistuneissakin tapauksissa todettiin muutaman (2.4) asteen muutos reiden ja säären välisten kuormitusakselien kulmassa, ja siten tämän suuruinen muutos ei viittaa vielä keinonivelen irtoamiseen.

Tutkimuksen muissa osissa selvitettiin leikkauksenjälkeisiä tuloksia erilaisilla keinonivelmalleilla. Irtoaminen oli tilastollisesti merkitsevästi tavallisempaa nuoremmissa potilasikäryhmissä sekä potilailla, joiden polviniveleen oli välittömästi leikkauksen jälkeen jäänyt ojennusvajetta. Paras oire keinonivelen irtoamisesta ennen röntgenkuvistakaan todettavia muutoksia oli kipu.

Kaikenkaikkiaan eri keinonivelmallien runsauden vuoksi jatkuva seurantatutkimus ja tulosten rekisteröiminen on tärkeää. Vain sillä tavalla voidaan jokaisen potilaan polveen löytää paras mahdollinen keinonivelmalli.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto