Yliopistologo

HM Pirjo Jukaraisen aluetieteen alaan kuuluva väitöskirja

Rauhan ja raudan rajoilla

tarkastetaan 7.4.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Vilho Harle (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii emeritus professori Lauri Hautamäki.

***

Jukarainen on syntynyt Oulussa 25.10.1970. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Toppilan lukiossa Oulussa 1989. Jukarainen on valmistunut hallintotieteen maisteriksi 1995 Tampereen yliopistosta. Hän on toiminut suunnittelijana Joensuun yliopiston rajatutkimusprojektissa 1998-1999 ja tutkijana Tampereen yliopistossa (TAPRI) vuosina 1995-1998 sekä vuodesta 2000 lähtien.

Jukaraisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Tapri, Tutkimuksia 90/2000, Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus & Like Kustannus Oy, 2000. ISBN 951-706-187-0, ISSN 0355-5550.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Pirjo Jukarainen, (03) 215 7693 (työ), 040-584 2548 (koti), pirjo.jukarainen@uta.fi, http://www.uta.fi/laitokset/tapri/ihmiset/pjukarsu.html

TIIVISTELMÄ

Rauhan ja raudan rajoilla on vertaileva tutkimus kahdeksasta eri tapauskohteesta Ruotsin ja Suomen sekä Suomen ja Venäjän välisten rajojen tuntumassa. Kohteena ovat Haaparannan-Tornion seutu, Suomen ja Ruotsin Pello, Tohmajärvi, Haapalampi (Karjalan Tasavallassa Venäjällä), Lappeenranta ja Viipuri. Esiin nostetaan näillä seuduilla asuvien nuorten käsityksiä itse rajasta ja sen takaisesta yhteiskunnasta. Pääasiallisena tutkimusaineistona ovat nuorten kirjoitelmat kotiseudustaan ja sen tulevaisuudesta 20 vuoden päästä. Lähtökohtana on, että nämä nuorten tuottamat tekstit ovat luonteeltaan poliittisia. Niissä tehdään poliittisia rajanvetoja 'meihin' ja 'heihin' kuuluvien ihmisten sekä 'meidän ja 'heidän' paikkojen välille. Tässä mielessä tutkimus kytkee yhteen politiikan tutkimuksellisen ja aluetieteellisen, määrättyjä tiloja (space) tarkastelevan tutkimusotteen.

Kirja tuo esille sen, miten voimakas vaikutus valtiollisilla rajoilla on sen lähiseuduille. Rajan eri puolilla asuvat nuoret elävät eri maailmoissaan. Entiset valtioiden rajoja noudattamattomatkin seudut, Karjala ja Tornionlaakso, saavat nuorilta kansallisesti eriytyneet tulkintansa. Nuorille on myös kehittynyt erityinen rajaseutuidentiteetti, jonka kautta he erottautuvat, paitsi rajantakaisesta yhteiskunnasta, myös kansallisista keskuksista. Eri paikkakunnilla ja eri maissa asuvien nuorten välillä on kuitenkin eroja sen suhteen, miten jyrkkiä rajoja he eri kansallisuuksien ja valtioiden välille vetävät. Kirjassa tuodaan esille näitä vaihteluita ja pohditaan rajat ylittävän yhteistyön ja kansallisperustaisen ajattelun tulevaisuuden kehitystä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto