Yliopistologo

LL Maria Backströmin lastentautien alaan kuuluva väitöskirja

Low bone mineral density in preterm infants - aspects of diagnosis, prevention and long-term outcome (Matala luuntiheys ennenaikaisena syntyneillä vauvoilla - diagnoosi, ennalta ehkäisy ja pitkäaikaisennuste)

tarkastetaan 14.1.2000 klo 12 lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on professori Olli Simell (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Mikael Knip.

***

Backström on syntynyt Vaasassa 20.10.1964. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1983 (Vasa övningsskolas gymnasium). Backström valmistui lääketieteen lisensiaatiksi 1989 Turun yliopistosta ja lastentautien erikoislääkäriksi 1996 Tampereen yliopistosta.

Bacströmin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 720, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4723-9, ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Maria Backström, (06) 323 1111 (työ), (06) 346 0602 (koti), maria.backstrom@pp.qnet.fi

 

TIIVISTELMÄ

Tänä päivänä yhä pienemmät ennenaikaisena syntyneet jäävät terveenä henkiin ja siksi nykyään kiinnitetään huomiota heidän kokonaisvaltaiseen ja pitkäaikaiseen ennusteeseensa. Muun muassa erityisen mielenkiinnon kohteena on ollut ennenaikaisena syntyneiden luuston mineralisoituminen ja sen kestävyys. Tiedetään että heillä on vastasyntyneisyyskaudella hauraat luut ja jopa murtumat ovat tavallisia. Yli 10 vuotta sitten ennenaikaisena syntyneille ei osattu antaa mineraalilisää eli kalkkia ja fosforia, ja silloin murtumat olivat vielä tavallisempia. Nykyään tiedetään, että ennenaikaisena syntyneet tarvitsevat mineraalilisää, ja täten murtumariski vastasyntyneisyyskaudella on niin pieni kuin mahdollista. Kuitenkaan ei tiedetä varhaisruokinnan vaikutusta luuston kestävyyteen myöhemmin elämässä. Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää varhaisruokinnan: rintamaidon, mineraalilisän ja D-vitamiiniannoksen, vaikutusta luuntiheyteen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Tutkimukseni osoitti, että ennenaikaisena syntyneiden maitoon lisätty mineraalilisä merkittävästi paransi luuntiheyttä 3 kk:n iässä, mutta 9-11 vuoden iässä eroja ei enää ollut havaittavissa; kaikilla oli yhtä hyvä luuntiheys riippumatta saadusta mineraalilisästä. Ennenaikaisena syntyneiden lasten luuntiheys oli myös yhtä hyvä kuin täysiaikaisena syntyneiden lasten luuntiheys 9-11 vuoden iässä. Mitä pidempään rintaruokintaa oli alkuvaiheessa jatkettu mineraalilisää saavilla keskosilla, sitä parempi luuntiheys heillä oli. Nykyään Euroopassa suositellulla isolla D-vitamiiniannoksella ei sen sijaan ollut luuntiheyttä parantavaa vaikutusta. Päinvastoin ennenaikaisena syntyneillä, jotka olivat saaneet suuren D-vitamiiniannoksen, mutta eivät mineraalilisää, oli matalin luuntiheys 3 kk:n iässä. Pitkällä aikavälillä, 9-11 vuoden iässä, D-vitamiiniannoksen suuruudella ei ollut vaikutusta luuntiheyteen.

Yhteenvetona tutkimus osoitti että ennenaikaisena syntyneet tarvitsevat varhaisvaiheessa mineraali- ja D-vitamiinilisää. D-vitamiiniannostus voi kuitenkin olla nykyisiä eurooppalaisia suosituksia pienempi. Ennenaikaisena syntyneiden lasten rintaruokinnan ylläpito mahdollisuuksien mukaan on luuston kehityksen kannalta suositeltavaa. Kuitenkin riippumatta varhaisvaiheen ruokinnasta ennenaikaisena syntyneiden lasten luuntiheysarvot vastasivat hyvin täysiaikaisena syntyneiden lasten arvoja ja todennäköistä on ettei ennenaikaisena syntyneillä ole lisääntynyttä riskiä saada osteoporoosia ja murtumia aikuisiässä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto