Yliopistologo

FL Tarja Systän tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Static and Dynamic Reverse Engineering Techniques for Java Software Systems (Staattiset ja dynaamiset takaisinmallinnustekniikat Java ohjelmistoille)

tarkastetaan 8.5.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on Ph.D., Senior Research Scientist, Spencer Rugaber (Georgia Institute of Technology). Kustoksena toimii professori Kai Koskimies.

***

Systä on syntynyt Ruovedellä 5.1.1965. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1983 Ruoveden lukiossa. Systä on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1997. Hän on toiminut tutkijana Tampereen yliopistossa 1993-1997, vierailevana tutkijana Victorian yliopistossa Kanadassa 1997-1998 ja tutkijana Tampereen teknillisessä korkeakoulussa 1999 lähtien.

Systän väitöskirja ilmestyy Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen julkaisusarjassa A, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4787-5, ISSN 1457-2060.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tarja Systä, (03) 365 3877 (työ), (03) 211 0917 (koti), tsysta@cs.tut.fi, http://www.cs.tut.fi/~tsysta

TIIVISTELMÄ


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto