Yliopistologo

Master of Science in Biology Irina Podkletnovan neurobiologian alaan kuuluva väitöskirja

Neonatal noradrenaline depletion in rat brain: effects on the development of cerebellum and GABAA receptors (Syntymänjälkeisen noradrenaliinivajeen vaikutus rotan pikkuaivojen ja GABAA reseptorien kehitykseen)

tarkastetaan 16.6.2000 klo 13 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Seppo Soinila (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Simo S. Oja.

***

Podkletnova on syntynyt Moskovassa 9.9.1957. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon High school #5 Balashikhassa Venäjällä 1974. Podkletnova on valmistunut Master of Science in Biologyksi 1979 (Moscow State University Venäjä). Virkahistoria: 1978-1990 Research scientist, Laboratory of Human HNA, Institute of Higher Nervous Activity, Russian Academy of Sciences, Moscow; 1990-1992 Research assistant, Laboratory of Neurobiology Institute of Biomedical Sciences, University of Tampere; 1993-1994 Research scientist, Laboratory of Neuroontogenesis, Institute of Higher Nervous Activity, Russian Academy of Sciences, Moscow; 1994-1995 Research Fellow, Laboratory of Neurobiology Institute of Biomedical Sciences, University of Tampere; since 1996 Research Fellow, International Graduate School in Neuroscience, University of Tampere, Department of Biomedical Sciences.

Podkletnovan väitöskirja ilmestyy sarjassa A, Kansanterveyslaitos, Helsinki 2000. ISBN 951-740-174-4, ISSN 0359-3584. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 46, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4854-5, ISSN 0359-3584.

Väitöskirjan tilausosoite: Mannerheimitie 166, 00300 Helsinki puh. vaihde 09 47441, telefax 09 4744408.

Lisätietoja: Irina Podkletnova, (03) 215 7238 (työ), llirpo@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Tässä tutkimuksessa on selvitetty rottien aivojen kehitystä ja toimintoja, sen jälkeen kun noradrenergiset hermosolut on tuhottu. Tuhoaminen tehtiin 6-hydroksydopamiini (6-OHDA) -neurotoksiini-injektiolla. Tutkimuksessa käytettiin seuravia menetelmiä: immunohistokemia, in situ hybridisatio, ligandien sitoutuminen ja käyttäytymiskokeet.

Ensi kertaa todettiin, että 6-OHDA-injektion jälkeen tapahtui muutoksia pikkuaivoissa, muuan muassa Bergmannin gliasolujen rakenteessa ja sijainnissa, sekä pikkuaivojen solujen GABAA reseptorien

1 ja 6
aliyksikköjen ilmentymisessä. Lisäksi mikrogliasolut aktivoituivat. Injektion jälkeen ensimmäisen kuukauden ajan rotilla oli vaikeuksia suunnistautua uudessa tilanteessa.

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että noradrenergisten hermosäikeiden poistaminen aiheuttaa GABAergisen hermojärjestelmän kehittymisen hidastumista vastsyntyneiden rottien aivokuoressa ja pikkuaivoissa.

Rotan aivojen kehitys ensimmäisen elinkuukauden aikana vastaa ihmisen sikiön viimeisten kolmen kuukauden kehitystä. Siksi raskaana olevien ei pitäisi käyttää lääkkeitä, jotka aiheuttavat muutoksia noradrenergisessä hermojärjestelmässä. Tällaisia ovat esimerkiksi masennuslääkkeet, jotka vähentävät monoamiinioksidaasin toimintaa.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto