Yliopistologo

KL, FM, DKK Juhani Niemisen ammattikasvatuksen alaan kuuluva väitöskirja

Education as the Saviour of the Sales Manager (Sivistys myyntipäällikön pelastajana)

tarkastetaan 7.9.2000 klo 12 Hämeenlinnan ammatillisen opettajakorkeakoulun auditoriossa, osoitteessa Korkeakoulunkatu 6, Hämeenlinna.

Vastaväittäjänä on professori Marvin Klein (Western Washington University). Kustoksena toimii professori Pekka Ruohotie.

***

Nieminen on syntynyt 11.3.1954 Loviisassa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1974 Loviisan yhteislyseossa. Nieminen on valmistunut diplomikielenkääntäjäksi Savonlinnan kieli-instituutista 1979, filosofian maisteriksi Joensuun yliopistosta 1992 ja kasvatustieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1999. Hän on toiminut vientipäällikkönä Loval Oy:ssä 1983-1990, jaospäällikkönä Markkinointi-instituuttissa 1990-1996, sivistystoimenjohtajana Pyhtään kunnnassa 1996-1997, projektijohtajana Tampereen yliopistossa 1997-2000 ja projektijohtajana Aike Oy:ssä vuodesta 2000 lähtien.

Niemisen väitöskirja ilmestyy RCVE:n ja HAMK:n tutkimussarjassa, Häme Polytechnic 2000. ISBN 951-784-069-1, ISSN 1455-4135.

Häme Polytechnic, PL 230, FIN-13101 HÄMEENLINNA, Finland. +358-3 6461.

Lisätietoja: Juhani Nieminen, 040-575 0941 (työ), (019) 532 015 (koti), j.nieminen@kolumbus.fi

TIIVISTELMÄ

Education as the Saviour of the Sales Manager (Sivistys myyntipäällikön pelastajana) on konstruktivistista menetelmää soveltava tutkimus, joka käsittelee vaativissa tehtävissä toimivien ammatti-ihmisten mahdollisuuksia ja tarpeita suoriutua nopean muutoksen ajassa. Kohderyhmänä ovat myyntipäälliköt, keski-iältään reilut nelikymppiset, enimmäkseen opistotasoisen koulutuksen pitkälti toistakymmentä vuotta sitten saaneet ammattilaiset, joiden rooli markkinoiden ja oman yrityksen yhdistäjinä on keskeinen yritysten menestymisen kannalta.

Tutkimuksessa selvitettiin, minkälaisia työkaluja nykyaikainen koulutuksen alalta tehty tutkimus voisi antaa myyntipäällikölle ammatissa kasvamiseen. Tutkimus kokoaa yhteen oppimista käsittelevästä kirjallisuudesta, myynnin johtamista käsittelevästä kirjallisuudesta ja kansainvälisestä kasvutarveprojektista saatuja tuloksia ammatillisen kasvun edellytyksistä ja tarpeista.

Tutkimuksessa myös pohditaan niitä vaatimuksia, joita riittävien oppimismahdollisuuksien takaaminen vaativissa työtehtävissä toimiville asettaa heille itselleen, heidän työnantajilleen, oppilaitoksille sekä yhteiskunnan päättäjille. Keskeisinä tuloksina todetaan, että oppiminen (sivistys) ei kenties yksin riitä pelastamaan myyntipäällikköä, mutta on joka tapauksessa yksi parhaista keinoista varmistaa selviytyminen muutoksessa. Perinteiset tavat toteuttaa oppimista eivät ehkä kuitenkaan kykene tuottamaan tarvittavia tuloksia; joka tasolla tarvitaan uudenlaista asennoitumista ja uusia keinoja, joiden avulla voidaan taata tehokas työn ohessa tapahtuva opiskelu. Se puolestaan voi tuottaa sekä todellista taitojen päivitystä että nostaa myyntipäällikön virallisen koulutusasteen nykypäivän vaatimuksia vastaavalle tasolle.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto