Yliopistologo

YTM, FL Tapio Kosken filosofian alaan kuuluva väitöskirja

Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä. Filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä jooga ja zen-budo (Physical Exercise as a Way of Life And a Method for Spiritual Growth. A philosophical study on the meaning of physical exercise, with yoga and zen-budo as examples)

tarkastetaan 15.9.2000 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on professori Veli-Matti Värri (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Leila Haaparanta.

***

Koski on syntynyt 15.8.1958 Oulussa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1977 Oulun lyseon lukiossa. Koski on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi 1987 ja filosofian lisensiaatiksi 1991 Tampereen yliopistosta.

Kosken väitöskirja ilmestyy Tampere University Pressin kustantamana, Tampere 2000. ISBN 951-44-4872-3. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 59, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4911-8, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tapio Koski, (03) 215 7960 ja (03) 261 7187 (koti), tapio.koski@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Tapio Kosken väitöskirjassa tarkastellaan joogaa ja zen-filosofiaan perustuvia budo-lajeja länsimaisen filosofian (Maurice Merleau-Ponty, Martin Heidegger) avulla. Tutkimuksessa valaistaan sitä, mitä muita kuin biologis-fyysisiä vaikutuksia liikunnalla ja urheilulla on. Liikkuvaa ihmistä lähestytään ottamalla huomioon hänen henkilökohtaiset kokemuksensa ja huomioimalla liikunnan tuottamat hienovireiset tuntemukset.

Näkökulmana ovat sellaiset liikkumisen tavat, joiden avulla voi tutkia itseä, tavoitella hyvää elämää, mielenrauhaa ja viisautta - aina ajankohtaisia perimmäisiä inhimillisen elämän ideaaleja. Oman tiensä etsijää tukee liikuntamuotojen taustalla oleva filosofia, jonka avulla omia kokemuksia voi tulkita ja ymmärtää ja saattaa ne näin laajempaan inhimilliseen yhteyteen. Näin omakohtaisesti koettu ja filosofia ovat elävässä vuorovaikutuksessa keskenään. Harjoittelusta tulee elämäntapa kun harjoituksien kautta saadut myönteiset kokemukset ja itseymmärryksen kasvu liittyvät rakentavasti yksilön elämään, mikä puolestaan kannustaa harjoituksen jatkamiseen.

Väitöskirjassa esitetään vaihtoehtoinen tapa ymmärtää liikkuva ihminen. Siitä hyötyvät kaikki liikunnasta ja filosofiasta kiinnostuneet ja varsinkin joogan ja budo-lajien harrastajat. Tutkimuksen tulokset palvelevat suomalaista liikuntakulttuuria tarjotessaan kokonaisvaltaisen näkökulman liikkuvaan ihmiseen. Tutkimus auttaa ymmärtämään myös sitä hiljaisuutta ja sisäistä rauhaa, ihmisen syvähenkisyyttä, jota ihmiset ovat aina tavoitelleet.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto