Yliopistologo

OTL Juha Salosen yritysjuridiikan alaan kuuluva väitöskirja

Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta, tutkimus järjestelmän oikeaa mitoitusta ja toimivuutta koskevasta sopimusvastuusta

tarkastetaan 22.9.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Matti Rudanko (Helsingin kauppakorkeakoulu). Kustoksena toimii professori Risto Nuolimaa.

***

Salonen on syntynyt 28.12.1943 Koivistolla. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Turun Normaalilyseossa 1962. Salonen on valmistunut oikeustieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1992. Salonen on toiminut Turun yliopiston notaarina ja tiedekuntasihteerinä 1967-1971 ja toimistopäällikkönä 1972. Hän on toiminut Tampereen yliopiston toimistopäällikkönä 1972-1982, hallintojohtajana (vt) 1983 sekä yksityis- ja talousoikeuden (myöhemmin yritysjuridiikan) lehtorina vuodesta 1983 lähtien.

Salosen väitöskirjan ilmestyy Oy Finn Lectura Ab:n kustantamana, 2000, ISBN 951-792-086-5.

Väitöskirjan tilausosoite: Rautatieläisenkatu 6, 00520 Helsinki, puh. 09-1502 348, finnlectura@finnlectura.fi

Lisätietoja: Juha Salonen, (03) 215 6765 (työ), (03) 2131 777 (koti), yyjusa@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta voidaan toteuttaa joko ns. kokonaishankintana tai tilaaja voi hankkia laitteiston, ohjelmiston, huollon, koulutuksen ja systeemiavun erillisillä toisistaan riipumattomilla sopimuksilla. Toimittajan vastuu toimitetun järjestelmän toimivuudesta, oikeasta mitoituksesta ja järjestelmän soveltuvuudesta tilaajan erityiseen tarkoitukseen riippuu tehdyn sopimuksen lisäksi siitä, mitä toimittaja on tietänyt tilaajan tarpeista ja tarkoituksesta. Tarpeitten ja tarkoituksen suorasanainen ilmaiseminen itse sopimuksessa antaa tilaajalle hyvän mahdollisuuden esittää toimittajalle vaatimus tarpeitten tyydyttämisestä alunperin sovituilla kustannuksilla.

Tietojenkäsittelyjärjestelmän hankinta ei ole mitään laissa tunnettua sopimustyyppiä. Kysessä ei ole irtaimen kauppa, koska järjestelmän olennaista osaa - ohjelmia - ei voida myydä kuten irtainta tavaraa. Hankintasopimus on luonteeltaan yhdistelmäsopimus, jossa on piirteitä irtaimen kaupasta, tekijänoikeuden osittaisluovutuksesta (lisensoinnista) ja toimeksiantosopimuksista. Toimittajan toimitusvelvollisuutta ja vastuuta on arvioitava sopimusoikeuden yleisten oppien, oikeusperiaatteiden ja reaalitilanteen pohjalta. Sopijapuolten asiantuntemuksen tasolla on huomattava vaikutus siihen, mitä velvoitteita heille voidaan asettaa.

Onnistunutta tietojenkäsittelyjärjestelmän hankintaa ei voida toteuttaa ilman riittävää etukäteissuunnittelua. Hankinnan pohjana tulee olla riittävä systeemisuunnitelma. Toimittajan velvollisuutena on ennen hankintasopimuksen tekemistä huomauttaa puutteellisesta systeemisuunnitelmasta. Tilaajan ollessa kykenemätön tarpeittensa ilmaisemiseen, tulee toimittajan ottaa selkoa tilaajan erityisistä tarpeista. Riippuvuus tietojenkäsittelyjärjestelmän toimittajasta luo erityisen yhteistoiminta- ja lojaliteettivelvoitteen sopijapuolten välille. Toimittaja ei voi vapauttaa itseään vastuusta sopimukseen otettavalla lausekkeella, ellei tähän ole erityistä, hyväksyttävää perustetta.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto