Yliopistologo

FM Päivi Holmin farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

Nitric oxide and peroxynitrite production by NO-donors and inflammatory cells (Typpioksidin ja peroksinitriitin tuotto typpioksidia luovuttavissa lääkeaineissa ja soluissa)

tarkastetaan 21.10.2000 klo 12 lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Medisiinarinkatu 3.

Vastaväittäjänä on dosentti Riitta Korpela (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Eeva Moilanen.

***

Holm on syntynyt 31.5.1968 Hämeenlinnassa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Hämeenlinnan yhteiskoulun lukiossa 1987. Holm on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta 1993.

Holmin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 771, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4931-2, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 63, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4932-0, ISSN 1456-954X.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Päivi Holm, (03) 215 8081 (työ), (03) 265 6224 (koti), llpaho@uta.fi

TIIVISTELMÄ

TYPPIOKSIDIN JA PEROKSINITRIITIN TUOTTO TYPPIOKSIDIA LUOVUTTAVISSA LÄÄKEAINEISSA JA SOLUISSA
Typpioksidi toimii elimistössä kaasumaisena välittäjäaineena, joka säätelee mm. verenpainetta, immuunivastetta ja hermoimpulssin kulkua. Sen tuotto voi lisääntyä liiallisesti eräiden tautiprosessien, mm reuman ja astman yhteydessä. Typpioksidin rooli elimistön välittäjäaineena on tunnettu vasta runsaat kymmenen vuotta. Vuonna 1998 kolme yhdysvaltalaista tutkijaa sai lääketieteen Nobel -palkinnon typpioksidia koskevista tutkimuksistaan. Monien uusien (Viagra) ja vanhojen ("nitro") jo pitkään käytössä olleiden lääkeaineiden vaikutus perustuu typpioksidiin.

Tässä tutkimuksessa tutkittiin kehitteillä olevien lääkeaineiden, oksatriatsolien, kemiallisia ja biologisia ominaisuuksia. Tutkimuksessa mitattiin lääkeaineista vapautuvan typpioksidin määrää ja niiden vaikutuksia verihiutaleissa ja liuskatumaisissa valkosoluissa eli neutrofiileissä. Havaittiin, että oksatriatsolit ovat potentiaalisia typpioksidia vapauttavia lääkeaineita.

Tulehdus on elimistön normaali puolustusreaktio bakteerien tai muiden vieraiden aineiden päästessä elimistöön. Liian voimakas tai elimistön omia soluja vastaan kohdistunut tulehdus on haitallinen ja voi olla taustalla monissa tulehdustaudeissa kuten nivelreumassa. Typpioksidi säätelee tulehdusreaktiota monissa sen eri vaiheissa. Osa typpioksidin vaikutuksista näyttää olevan tulehdusta voimistavia, osa sitä lievittäviä. Se voimistaa tulehduksen oireita, turvotusta, punotusta ja kuumotusta. Tulehdussolut tappavat mikrobeja ja kasvainsoluja sekä häiritsevät solujen normaalia toimintaa typpioksidista syntyvän peroksinitriitin vaikutuksella. Fysiologisina pitoisuuksina typpioksidi on myös tulehdussolujen toimintaa hillitsevä aine.

Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin typpioksidin tuottoa tulehtuneessa nivelessä ja tulehdussoluissa. Tulehtuneessa nivelessä ruston ja nivelkalvon soluissa syntyy typpioksidia, joka saattaa olla osasyyllinen ruston ja luun tuhoutumiseen mm. nivelreumassa. Tuloksilla on merkitystä tulehdustautien syntymekanismien selvittelyn kannalta ja uusien lääkeaineiden kehitystyössä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto