Yliopistologo

Musiikintutkija Vaike Sarvin etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja

Setu itkukultuur

tarkastetaan 10.11.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on dosentti Jaan Ross (Tarton yliopisto). Kustoksena toimii professori Timo Leisiö.

Sarv on suorittanut ylioppilastutkinnon Eestin Muusikaakademiassa Tallinnassa 1976. Hän on valmistunut musiikintutkijaksi Tarton yliopistosta 1998. Sarv on toiminut tutkijana Eesti Keele Instituutin etnomusikologian osastolla Tallinnassa vuodesta 1978 lähtien ja lehtorina Eesti Muusikaakadeemian musiikkitieteen osastolla Tallinnassa vuodesta 1982 lähtien.

***

Sarvin väitöskirja ilmestyy sarjassa Ars Musicae Popularis 14, Eesti Kirjandusmuuseumi etnomusikoloogia osakund, 2000. ISBN 9985-9286-3-6, ISSN 1406-488X.

Väitöskirjan tilausosoite: Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu, Venemuise 42, 51003, puh. +07 4203 70.

TIIVISTELMÄ

Tutkimus käsittelee Viron kaakkoiskulmassa elävien setukaisten itkukulttuuria. Setukaiset kuuluvat niihin itämerensuomalaisiin, jotka ovat omaksuneet ortodoksisen uskonnon, mutta säilyttäneet suomalais-ugrilaisen kielen ja esikristillisen itkuperinteen nykypäivään asti.

Tutkimuksessa on käytetty holistista menetelmää, mikä käsittelee itkua osana setukaisten kulttuuria. Artikkeleissa etsitään vastauksia kysymyksiin minkälaiset ovat itkujen poeettinen ja musiikillinen rakenne ja millä tavalla itkuissa tulevat esiin setukaisten kulttuuriset koodit.

Väitöskirjasta löytyy itkujen kansanomainen luokittelu, mikä on yhditetty musiikillisen ja siirtymärituaalista lähtevän luokituksen mukaan. Itkutekstien pohjalta on rakennettu itkumalli, jossa on kuusi variaatioina toistuvaa osuutta. Itkun musiikillista rakennetta on tutkittu kolmella tasolla, jotka liittyvät metriikkaan, rytmiikkaan ja äänenkorkeuteen. Tuloksena on tunnistettu ne pysyvät jaksot, joiden avulla itkijät ovat rakentaneet itkuja.

Itkututkimuksesta ja siihen liittyvistä nuotinnuksista ovat hyötyneet monet virolaiset säveltäjät. Tulevaisuudessa olisi tutkimuksesta hyötyä myös itkukulttuurin kaupunkilaistuneille harrastajille.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto