Yliopistologo

YTL Francis Kasoman tiedotusopin alaan kuuluva väitöskirja

The Press and Multiparty Politics in Africa (Lehdistö ja monipuoluepolitiikka Afrikassa)

tarkastetaan 2.12.2000 klo 12 Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa A1, osoitteessa Kalevantie 4.

Vastaväittäjänä on professori Helge Ronning (Oslon yliopisto, Median ja viestinnän laitos). Kustoksena toimii professori Kaarle Nordenstreng.

***

Kasoma on syntynyt Kitwessa Sambiassa 17.11.1943. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Mpima Major Seminaryssa Kabwessa Sambiassa 1962. Kasoma on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1992. Hän on toiminut toimittajana ja kirjeenvaihtajana useissa lehdissä Sambiassa, Tansaniassa ja Keniassa vuosina 1969-1976. Department of Mass Communication, University of Zambia, Lusaka Kasoma on toiminut seuraavasti: lehtorina 1977-1991, apulaisprofessorina 1991-1997 ja professorina 1997 lähtien.

Kasoman väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 783, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-4967-3, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 73, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-4968-1, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Francis Kasoma, +260-1-290035 (työ), +260-1-753756 (koti), fkasoma@hss.unza.zm.

TIIVISTELMÄ

Väitöskirja koostuu viidestä aikaisemmasta julkaisusta ja laajasta yhteenveto-osasta. 1990-luvulla julkaistut artikkelit käsittelevät viestintäpolitiikkaa eteläisen Afrikan maissa ja erityisesti riippumattoman lehdistön roolia Afrikan maiden siirtyessä yksipuoluejärjestelmästä monipuoluedemokratiaan. Yhteenvetoartikkeli esittää tekijän kokemukseen ja laajaan kirjallisuuteen perustuvan katsauksen lehdistöön ensin yksipuolue- ja sotilasvaltioissa ja sitten monipuoluedemokratioissa, joissa lehdistö saa tärkeän tehtävän poliittisen järjestelmän uudistamisessa. Ratkaisevana tukena tälle demokratiaa tukevalle lehdistön tehtävälle ovat läntisen kehitysavun antajat. Afrikan lehdistön historiallinen käänne kohti monipuoluedemokratiaa tulee jatkumaan 2000-luvulla vanhan ja uuden politiikan vaikuttaessa rinta rinnan. Tutkimus antaa melko optimistisen kuvan siitä, miten lehdistö voi vaikuttaa ja on vaikuttanut monipuoluedemokratian läpimurtoon kehitysmaissa.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto