Yliopistologo

YTL Jouni Tourusen sosiaalipolitiikan alaan kuuluva väitöskirja

Epäilyksen polttopisteessä. Tutkimus päihdekuntoutusosastosta vankilassa

tarkastetaan 16.12.2000 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Juhani Lehto (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Briitta Koskiaho-Cronström.

***

Tourunen on syntynyt Uuraisissa 27.3.1960. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Äänekoskella 1979. Tourunen on valmistunut yhteiskuntatieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1995.

Tourusen väitöskirja ilmestyy sarjassa Stakes, tutkimuksia, 2000. ISBN 951-33-1021-3.

Väitöskirjan tilausosoite: Stakes, PL 220 00531 HKI, (09) 3967 2190

Lisätietoja: Jouni Tourunen, (03) 877 222 (työ), (03) 7777 006 (koti), jouni.tourunen@a-klinikka.fi.

TIIVISTELMÄ

Tutkimus kuvaa "mitä tapahtuu", kun vankilan sisään, sen yhdeksi osastoksi sijoitetaan huumeongelmaisten vankien kuntoutusohjelma. Tutkimuksessa on seurattu osallistuvan havainnoinnin menetelmällä kuntoutusosaston työryhmän kokouksia ja vankien hoitoryhmiä sekä haastateltu vankilahenkilökuntaa ja vankeja.

Tutkimus osoittaa päihdekuntoutuksen jännitteiseksi, mutta silti mahdolliseksi ja tarpeelliseksi vankeinhoidon kehittämisen osaksi. Kuntoutusosaston toiminta virittää esiin niin eri ammattiryhmien, toimintasektoreiden kuin vartijoiden ja vankienkin välisiä kulttuurisia jännitteitä. Kuntoutusosaston selkeän ja erillisen hoito- ohjelman välityksellä eri osapuolet voivat kuitenkin rakentaa riittävän yhteensopivat, toimintaa ylläpitävät ja vankilaolosuhteisiin soveltuvat toimintaroolit. Kuntoutusosasto tarjoaa yhden mallin huumeongelmaisten vankien kuntoutukseen. Tutkimus on ensimmäinen erityisesti päihdekuntoutukseen vankilassa kohdistuva väitöstutkimus Suomessa. Tutkimuksen kohteena olevaa, terapeuttisen yhteisöhoidon malliin perustuvaa hoito-ohjelmaa ei ole myöskään Suomessa aikaisemmin sijoitettu vankilaan, rangaistusjärjestelmän sisään. Tutkimusasetelma tuottaa näin uutta tietoa päihdekuntoutuksen asemasta vankilassa sekä uutta teoreettista hahmotusta jatkotutkimusten pohjaksi. Tutkimus vahvistaa myös päihdeongelmaisten vankien kuntoutusmahdollisuuksien kehittämistyön merkitystä vankeinhoidon osana.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto