Tampereen yliopiston logo

 

 

TAMPEREEN YLIOPISTON VÄITÖKSET 2001

Huomaathan, että väittelijöiden työpaikka- ja yhteystiedot ovat voineet muuttua tiedotteen julkaisemisen jälkeen.
 • 20.12.2001 KL Risto Ilomäki: Toisen asteen koulutusrakenteen kehittyminen ja kokeilurakenteiden arviointi
 • 19.12.2001 M.Sc.(Admin.) Abul K.M. Saifullah: NGOs Capacity in Development Management: experience from Bangladesh
 • 17.12.2001 DI Petri Pohjonen: Työssäoppiminen tarkasteltuna ammatillisen aikuiskoulutuksen ja työelämän näkökulmasta
 • 15.12.2001 FL Tapio Niemi: Methods for Logical OLAP Design (Metodeja loogiseen OLAP suunnitteluun)
 • 15.12.2001 LL Outi Saarenpää-Heikkilä: Sleeping habits, sleep disorders and daytime sleepiness in schoolchildren (Koululaisten nukkumistottumukset, unihäiriöt ja päiväväsymys)
 • 15.12.2001 HL Takis Venetoklis: Business subsidies and bureaucratic behaviour
 • 14.12.2001 YTL Timo Saari: Mind-based media and communications technologies. How the form of symbolical information influences felt meaning (Mieleen pohjautuvat media- ja kommunikaatioteknologiat. Miten symbolisen informaation muoto vaikuttaa koettuun merkitykseen.)
 • 8.12.2001 LL Arto Palmu: Tympanometry in diagnosis and follow-up of otitis media in children less than two years of age ( Tympanometria välikorvatulehduksen diagnostiikassa ja seurannassa alle 2-vuotiailla lapsilla.)
 • 7.12.2001 HL Jukka Hoffrén: Measuring the Eco-efficiency of Welfare Generation in a National Economy. The Case of Finland ( Hyvinvoinnin tuottamisen ekotehokkuuden mittaaminen kansantaloudessa. Esimerkkinä Suomi)
 • 4.12.2001 KL Jorma Saarinen: Etäopetus opettajien täydennyskoulutuksessa
 • 1.12.2001 FM Petri Juuti: Kaupunki ja vesi
 • 1.12.2001 LL Heikki Hinkka: Decision Making End-of-Life Care; influence of physician’s training, experience and personal characteristics (Lääkäreiden päätöksenteko kuolevan potilaan hoidossa; koulutuksen, kokemuksen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien vaikutus)
 • 1.12.2001 HL Reijo Tolppi: Nokiherroista palopäälliköiksi
 • 30.11.2001 YTL Timo Toikko: Sosiaalityön amerikkalainen oppi
 • 30.11.2001 YTL Iiris Ruoho: Utility Drama. Making of and Talking about the Serial Drama in Finland ( Suomalainen käyttödraama. Sarjadraamaa tekemässä ja siitä puhumassa)
 • 30.11.2001 LL Marko Neva: Cervical Spine Changes in Rheumatoid Arthritis (Nivelreuman aiheuttamat kaularankamuutokset)
 • 24.11.2001 FL Teppo Varttala: Hedging in Scientifically Oriented Discourse. Exploring Variation According to Discipline and Intended Audience
 • 9.11.2001 FL Aimo Harmoinen: Evaluation and improvement of clinical chemical laboratory tests for glomerular function (Munuaiskeräsen toimintaa kuvaavien kliinis-kemiallisten laboratorio-testien kehittäminen ja käyttökelpoisuuden arviointi)
 • 9.11.2001 LL Satu Näppi: Cardiac function in primary and secondary hyperparathyroidism (Sydämen toiminta primaaria ja sekundaaria hyperparatyreoosia sairastavilla potilailla)
 • 26.10.2001 LL Ari Karppinen: Antihistamines in the treatment of mosquito-bite allergy(Antihistamiinit hyttyspistoallergian hoidossa)
 • 26.10.2001 FL Jorma Laurikkala: Knowledge Discovery for Female Urinary Incontinence Expert System(Tiedonlouhinta, asiantuntijajärjestelmät ja inkontinenssin diagnoosi)
 • 26.10.2001 Laillistettu lääkäri Irma Saarenmaa:
  Determinants of Sensitivity of Mammography (Mammografian herkkyyteen vaikuttavat tekijät)
 • 20.10.2001 Teatteriohjaaja, FM Raija Mäkelä-Eskola: PANG - siinä se on! Teatterikatsojan tunneresonanssi
 • 19.10.2001 LL Ritva Järvenpää: Significance of radiologist's statement for the interpretation of plain radiography in cancer patient follow-up: A randomized study(Radiologin lausunnon merkitys natiiviröntgenkuvien tulkinnassa syöpäpotilaan seurannassa: satunnaistettu tutkimus)
 • 13.10.2001 FM Withold Bonner: "Der Vogel mit dem bunteren Gefieder". Redevielfalt als Maskerade in der Prosa Brigitte Reimanns ("Kirjava lintu". Polyfonia naamiona Brigitte Reimannin proosassa)
 • 5.10.2001 YTM Jarkko Kari: Information Seeking and Interest in the Paranormal Towards a Process Model of Information Action (Tiedonhankinta ja paranormaalin harrastus Kohti tiedollisen toiminnan prosessimallia)
 • 29.9.2001 PsL Leena Matikka: Service-oriented Assessment of Quality of Life of Adults with Intellectual Disabilities (Kehitysvammaisten elämänlaadun arviointi palvelujen laadun kontekstissa)
 • 28.9.2001 FM Tomi Lintonen: Drinking Patterns among Finnish Fourteen Year-olds from 1977 to 1999 (Neljätoistavuotiaiden suomalaisten juomatavat vuodesta 1977 vuoteen 1999)
 • 14.9.2001 VTM, OTL Timo Räbinä: Vastikkeeton saanto ja luovutusvoiton verotus
 • 14.9.2001 YTM Matti Virtanen: FENNOMANIAN PERILLISET. Poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka
 • 8.9.2001 YTM Heikki Heikkilä: Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla
 • 7.9.2001 THM Hannele Hiidenhovi: Palvelumittarin kehittäminen sairaalan poliklinikalla
 • 31.8.2001 LL Eero Iivonen: Viljelijän työperäinen astma
 • 24.8.2001 LL Annikki Savolainen: Koulu työpaikkana (School as a worksite)
 • 24.8.2001 LL Marja Pertovaara: Clinical Features and Outcome of Primary Sjögren´s Syndrome (Primaarisen Sjögrenin syndrooman kliiniset piirteet ja ennuste)
 • 17.8.2001 OTK Markku Luoma: Laatua lainvalvontaan. Laadun ja osaamisen kehittäminen poliisihallinnossa
 • 17.8.2001 LL Jarmo Toivanen: Treatment of Low-energy Tibial Shaft Fractures (Pienen vammaenergian aiheuttamien sääriluun varren murtumien hoito)
 • 10.8.2001 ThM Elina Hyppönen: Growth and Nutrition in the Etiology of Type 1 Diabetes (Kasvu ja Ravitsemus Nuoruustyypin Diabeteksen Synnyssä)
 • 10.8.2001 VTM Risto Säntti: How Cultures Interact in an International Merger -Case MeritaNordbanken (Kulttuurien kohtaaminen yritysten fuusiotilanteessa -case MeritaNordbanken)
 • 21.6.2001 YTM Marjo Kolkka: Ammattiin oppimisen situationaalisuus, yksilöllisyys ja prosessuaalisuus
 • 20.6.2001 LL Mika Kettula: Sydäninfarktipotilaan hoitoketjun toimivuus ja hoitokustannusten potilaskohtainen jakautuminen Etelä-Pohjanmaalla
 • 15.6.2001 LL Mika Paavola: Achilles tendon overuse injuries. Diagnosis and treatment (Akillesjänteen rasitusvammojen diagnostiikka ja hoito)
 • 15.6.2001 HL Juha Lindgren: Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus
 • 15.6.2001 HL Farhad Hossain: Administration of Development Initiatives by Non-Governmental Organisations: A Study of Their Sustainability in Bangladesh and Nepal (Kansalaisjärjestöjen kehitystoimien hallinnointi: tutkimus niiden kestävyydestä Bangladeshissa ja Nepalissa )
 • 9.6.2001 M.A. Sudhindra Sharma: Procuring Water: Foreign Aid and Rural Water Supply in Nepal
 • 8.6.2001 LL Arto Puura: Speeding up the Course of the Neuromuscular Block (Lihasrelaksaation nopeuttaminen )
 • 8.6.2001 YTL Kimmo Tuominen: Tiedon muodostus ja virtuaalikirjaston rakentaminen: konstruktionistinen analyysi
 • 1.6.2001 LL Maarit Heino: Identification of the Autoimmune Regulator Gene, its mutation pattern in APECED patients and Localisation of the Gene Expression (Autoimmune Regulator-geenin identifiointi, mutaatiot APECED potilailla ja geenin ilmentymisprofiili )
 • 26.5.2001 FM Sanna K. Lehtinen: Genetic selection in human mitochondria (Geneettinen valinta ihmisen mitokondrioissa )
 • 26.5.2001 FM Marja Tähtinen: Characterisation of humoral immune response to HIV-1 non-structural proteins Nef, Rev and Tat in HIV-1 infected individuals and in immunised animals (HIV infektoituneiden potilaiden sekä rokotettujen eläinten humoraalinen immunivaste viruksen Nef, Rev ja Tat proteiineja kohtaan )
 • 26.5.2001 FM Kirsi Salonen: The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527. (Penitentiariaatti armon lähteenä myöhäiskeskiajalla. esimerkkinä Upsalan arkkihiippakunta 1448-1527. )
 • 25.5.2001 Lääkäri Minxin Wei: Cytokine responses and anti-inflammatory strategies in Coronary Artery Bypass Grafting
 • 25.5.2001 LL Heikki Lamminen: Medical applications and technical standardization of teleconferencing (Telekonsultaatioiden sovellukset ja tekninen standardointi lääketieteessä)
 • 23.5.2001 LL Timo Järvelä: Anterior Cruciate Ligament Reconstruction with a Bone-Patellar Tendon-Bone Autograft (Polven eturistisiteen korjausleikkaus lumpiojännesiirteellä )
 • 23.5.2001 LL Kati Järvelä: Effects of Hypertonic Saline (7.5%) on haemodynamics and extracellular water volumes after coronary artery bypass grafting and before spinal anaesthesia (Väkevän keittosuolaliuoksen (7,5%) vaikutus hemodynamiikkaan ja solunulkoiseen nesteeseen sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen ja ennen )
 • 19.5.2001 YTL Merja Kinnunen: Luokiteltu Sukupuoli
 • 19.5.2001 FL Tarja Rautiainen: Pop, protesti, laulu. Korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa
 • 18.5.2001 Terveydenhuollon lisensiaatti Lea-Riitta Mattila: Vahvistumista ja tunnekokemuksen jakamista-potilaan ja hoitajan vuorovaikutusta kuvaavan käsitejärjestelmän kehittäminen
 • 18.5.2001 YTM, KL Sirkku Kotilainen: Mediakulttuurin haasteita opettajankoulutukselle
 • 12.5.2001 FM Aki Manninen: Cellular Functions of the Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Nef Protein (Ihmisen Immuunikatoviruksen (Human Immunodeficiency Virus, HIV) Nef-proteiinin toimintamekanismit solussa )
 • 11.5.2001 lääkäri Mari Kibur: Occurrence of Cervical Cancer and Human Papillomavirus in Finland and Estonia: Implications for Vaccination Programs (Kohdunkaulan syövän ja ihmisen papilloomaviruksen esiintyvyys Suomessa ja Virossa - rokotetutkimuksen päätelmät )
 • 11.5.2001 LL Mika Palvanen: Upper body fractures in older adults -epidemiology and injury mechanisms (Ikäihmisten ylävartalon murtumat -esiintyvyys ja vammamekanismit)
 • 11.5.2001 LL Mika Matikainen: Genetic epidemiology of hereditary prostate cancer in Finland (Periytyvän eturauhassyövän geneettinen epidemiologia Suomessa)
 • 11.5.2001 LL Mauri Aalto: Prevalence and brief intervention of heavy drinkers in primary health care: Lahti project study (Alkoholin suurkuluttajien prevalenssi ja mini-interventio perusterveydenhuollossa: Lahti-projekti)
 • 7.5.2001 Terveydenhuollon lisensiaatti Terhikki Miettinen: Palliative Care through Relatives' Eyes (Kuolevan potilaan palliatiivinen hoito omaisen arvioimana )
 • 5.5.2001 LL Olli Kajander: Genetic and environmental factors in alcoholic heart muscle disease (Geneettisten ja ympäristötekijöiden yhteys alkoholikardiomyopatiaan )
 • 5.5.2001 KFN (FL vast.) Irina Savkina: "Pishu sebja..." Avtodokumental'nye zhenskie teksty v russkoj literature pervoj poloviny XIX veka ("Kirjoitan itseni..." Autodokumentaariset tekstit 1800-luvun alkupuoliskon venäläisessä kirjallisuudessa)
 • 4.5.2001 LL Péter Csonka: Management of the Wheezing Toddler: Diagnostic Practices, Therapy, and Predictors of Wheezing Persistence (Hengendahdistuksesta kärsivien leikki-ikäisten lasten hoito )
 • 4.5.2001 YTM Erkki Vettenniemi: Surviving the Soviet Meat Grinder: The Politics of Finnish Gulag Memoirs (Neuvostolihamyllyn henkiinjääneet: suomalaisten Gulag-muistelmien politiikka )
 • 27.4.2001 LL Erkki Ilveskoski: Association of Apolipoprotein E Genotype with Early and Advanced Atherosclerotic Lesions (Apolipoproteiini E genotyypin yhteys varhaisiin ja edenneisiin valtimonkovettumatautimuutoksiin )
 • 27.4.2001 LL Pasi Nevalainen: Intraperitoneal Versus Subcutaneous Insulin Treatment in Diabetic Patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Therapy (Vatsaonteloon annetun ja ihonalaisen insuliinihoidon vertailu sokeritautia sairastavilla potilailla jatkuvan peritoneaalidialyysin aikana)
 • 21.4.2001 FL Rainer Smedman: Sotureista ja metsästäjistä maanviljelijöitä. Oglalat valkoisen miehen tiellä (1868 - 1887)
 • 20.4.2001 LL Sirkku Mustonen: Effect of Acute Urinary Retention on Renal Function (Äkillisen virtsaummen vaikutus munuaisten toimintaan )
 • 30.3.2001 YTM Jaana Vuori: Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden kirjoituksissa
 • 30.3.2001 LL Heikki-Jussi Laine: Anatomy of the Proximal Femoral Medullary Canal and Fit and Fill Characteristics of Cementless Endoprosthetic Stems (Reisiluun ydinontelon yläosan anatomia ja sementittömien tekonivelvarsien sopivuus)
 • 23.3.2001 LL Doris Holmberg-Marttila: Maternity and Bone (Äitiys ja luusto)
 • 17.3.2001 FL Sakari Vainikka: RADICES CANORVM   Näkökulmia gregoriaanisten Kyrie- ja Gloria-melodioiden muotoutumiseen
 • 9.3.2001 LL Minna Kääriäinen: Adhesion and biomechanics in regenerating skeletal muscle (Adheesio ja biomekaniikka paranevassa lihaksessa)
 • 2.3.2001 HL Susanna Myllylä: Street Environmentalism: Civic Associations and Environmental Practices in the Urban Governance of Third World Megacities
 • 24.2.2001 FL Pirkko-Liisa Kastari: Mao, missä sä oot? Kiinan kulttuurivallankumous Suomen 1960-luvun keskusteluissa
 • 24.2.2001 FL Larisa Leisiö: Morphosyntactic convergence and integration in Finland Russian (Morfosyntaktinen convergenssi ja integraatio Suomessa puhutussa venäjässä)
 • 17.2.2001 YTL Aino Ritala-Koskinen: Mikä on lapsen perhe? - Tulkintoja lasten uusperhesuhteista
 • 16.2.2001 FM Long-Fu Xiao: Teaching English Cultural Background: Introducing the Target Culture into Chinese Secondary School
 • 9.2.2001 LL Sirkku Tulokas:Diabetes in Adolescence - a New Approach to Patient Education, Problem-Based Learning method (Diabetes nuorella - uusi menetelmä. Ongelmalähtöinen oppiminen potilasohjauksessa)
 • 9.2.2001 KTM Anne-Mari Järvelin: Evaluation of relationship quality in business relationships (Suhteen laadun arviointi yritysten välisissä suhteissa)
 • 9.2.2001 KL Outi Kallioinen: Kadettien pedagoginen asiantuntijuus, Hermeneuttinen toimintatutkimus
 • 9.2.2001 LL Mauri Lehtimäki: Arthritic Destruction of the Hip Joint and Long-term Results of Treatment by Charnley Total Hip Arthroplasty (Lonkan destruktiivinen artriitti ja Charnley lonkkatekonivelleikkausten pitkäaikaistulokset)
 • 3.2.2001 FM Maria Koskinen: Burning the Body: The Debate on Cremation in Britain, 1874-1902 (Ruumiinpolttajaiset: keskustelu polttohautauksesta Iso-Britanniassa 1874-1902)
 • 26.1.2001 KM Kristiina Huhtanen: "Maattomat kuninkaat", Osa-aikainen erityisopetus oppivelvollisuuskoulun vuosiluokilla 1. -6.
 • 12.1.2001 LL Riitta Ojala: Effects of Perinatal Indomethacin Treatment on Preterm Infants (Perinataalikaudella saadun indometasiinilääkityksen vaikutukset ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla)
 • 12.1.2001 Lääkäri Zhong-Kai Wu: Ishaemic preconditioning in coronary artery bypass surgery. The protective effect of ischaemic preconditioning on myocardial ischaemia-reperfusion injury
 • 12.1.2001 HL Antti Auer: Informaatioteknologia ja koulutuksen uudet strategiat. Spatiaalinen näkökulma
 •  

   

  Tampereen yliopiston kirjasto Tampereen yliopiston tiedotus   Tampereen yliopiston julkaisukeskus
  Tampereen yliopisto