Yliopistologo FL Sakari Vainikan etnomusikologian alaan kuuluva väitöskirja

RADICES CANORVM   Näkökulmia gregoriaanisten Kyrie- ja Gloria-melodioiden muotoutumiseen

tarkastetaan 17.3.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on dosentti  Pekka Jalkanen (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Timo Leisiö.

***

Vainikka on syntynyt 06.10.1945 Oulussa. Hän on
suorittanut ylioppilastutkinnon Helsingin lyseossa 1964. Vainikka on suorittanut teologian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa 1969, diplomisäveltäjän tutkinnon Sibelius Akatemiassa 1982 ja valmistunut filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 2000.

Vainikka on ollut Tampereen konservatorion lehtorina vuodesta 1983 ja Tampereen Yliopiston musiikkitieteen opettajana vuodesta 1994 alkaen.

Vainikan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 800, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5049-3  , ISSN 1455-1616.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Sakari Vainikka, (03) 2147782 (koti), sava@sgic.fi

TIIVISTELMÄ

RADICES CANORVM  Näkökulmia gregoriaanisten Kyrie- ja Gloria-melodioiden muotoutumiseen

Väitöskirjassa on luotu kaksi musiikinteoreettista analyysimallia, joiden pohjalta on selvitetty eräiden keskiaikaisten melodiatyyppien arkaaisia alkuperiä ja muotoutumistapoja. Kirjan teoreettisena lähtökohtana ovat antiikin kreikkalaiseen musiikinteoriaan perustuvat  keskiaikaiset latinankieliset tekstit ja toisaalta joukkoteoriaan perustuvat oman aikamme atonaalisen musiikin analyysimetodit.

Kirjassa on voitu osoittaa eräiden melodioiden pentatoniset alkumuodot ja se, että joukko Kyrie-melodioita on saanut alkunsa bordunakäytännön yhteydessä.Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto