Yliopistologo

HL Antti Auerin aluetieteen alaan kuuluva väitöskirja

Informaatioteknologia ja koulutuksen uudet strategiat. Spatiaalinen näkökulma

tarkastetaan 12.1.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Pinnin kiinteistön Paavo Koli -salissa, osoitteessa Kehruukoulunkatu 1.

Vastaväittäjänä on professori Erno Lehtinen (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Lauri Hautamäki.

***

Auer on valmistunut hallintotieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1996.

Auerin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 792, Tampereen yliopisto, Tampere 2000. ISBN 951-44-5012-4, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 82, Tampereen yliopisto 2000. ISBN 951-44-5013-2, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Antti Auer, 050 3761 200 (työ), auer@jyu.fi.

TIIVISTELMÄ

Tutkimus käsittelee koulutusta taloudellisen ja teknologisen kehityksen osana. Informaatioteknologian kehitys antaa koulutusjärjestelmälle uudet puitteet, jotka luovat sekä uusia mahdollisuuksia että uhkia. Tutkimuksen empiirisessä osassa esimerkkinä ovat pienet maaseudun koulut. Aktiivisille kouluille teknologia on tarjonnut uusia mahdollisuuksia. Toisaalta uuden infrastruktuurin ja osaamisen rakentaminen on myös uusi painolasti. Teknologia sinänsä ei pelasta kouluja, eikä virtuaalikoulu ilman fyysistä koulurakennusta ole todellinen vaihtoehto. Mahdollisuudet syntyvät paikallisen toiminnan ja teknologian tukeman toiminnan yhdistämisestä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto