Yliopistologo LL Mika Matikaisen syöpägenetiikan ja urologian alaan kuuluva väitöskirja

Genetic epidemiology of hereditary prostate cancer in Finland (Periytyvän eturauhassyövän geneettinen epidemiologia Suomessa)

tarkastetaan 11.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medin auditoriossa, Lenkkeilijänkatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka-Pekka Mecklin (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Teuvo L.J. Tammela.

***

Matikainen on syntynyt 23.1.1968 Kesälahdella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tiirismaan lukiossa, Lahdessa 1987. Matikainen on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1994. Hän on toiminut vuodesta 1995 lähtien eripituisia jaksoja Tampereen yliopistossa sekä erikoistuvana lääkärinä Seinäjoen keskussairaalassa.

Matikaisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 812, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5083-3 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 103, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5084-1 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mika Matikainen,(03) 3411 865, 050-5616 128 (koti),(03) 2475 111, (03) 2474 128 (työ), mika.matikainen@uta.fi

TIIVISTELMÄ

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpätauti. Periytyvän syövän tutkimus on tällä hetkellä yksi keskeisimpiä syöpätutkimuksen alueita. Tässä väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin geneettisiä riskitekijöitä ja eturauhassyövälle altistavia geenivirheitä suomalaisessa väestössä käyttäen epidemiologisia ja molekyyligeneettisiä menetelmiä.

Laajassa 1546 eturauhassyöpäpotilaan ja heidän 11427 lähisukulaisensa rekisteripohjaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa, todettiin eturauhassyöpäpotilaiden miespuolisilla sukulaisilla muuhun väestöön verrattuna koholla oleva, noin kaksinkertainen, eturauhassyöpäriski. Nuorella iällä (<55v) sairastuneiden eturauhassyöpäpotilaiden lähisukulaisilla todettiin lisäksi odotusarvoa suurempi mahasyöpäriski. Suomen ainutlaatuisia väestö- ja syöpärekisteritietoja pystyttiin hyödyntämään myös tutkimuksessa, jossa kehitettiin uusi rekisteripohjainen menetelmä syöpäperheiden tunnistamiseen.

Kytkentätutkimuksessa, jossa oli mukana yhteesä 360 eturauhassyöpäperhettä Suomesta, Ruotsista ja Yhdysvalloista, paikannettiin DNA-näytteiden perusteella eturauhassyövälle altistava periytyvä geenivirhe X-kromosomiin alueelle Xq27-q28. Löydös oli kansainvälisestikin merkittävä ja se julkaistiin yhdessä alan arvovaltaisimmista lehdistä (Nature Genetics). Tutkimukseen osallistui Suomessa yli 1000 henkilöä, eturauhassyöpäpotilaita ja heidän sukulaisiaan, mikä merkittäviltä osin mahdollisti geenin paikantamisen. Paikannettu geeni (HPCX) näyttää selittävän erityisen suuren osan (n. 40%) tutkittujen suomalaisten eturauhassyöpäsukujen eturauhassyöpätapauksista. Tutkimus osoittaa selkeästi suomalaisessa väestössä periytyvään eturauhassyöpään liittyvän syöpävaaran. Tästä tiedosta on jo sinällään apua eturauhassyöpäpotilaiden neuvonnassa ja seulonnassa. Lisäksi tutkimuksen tulosten perusteella seerumin prostataspesifisen antigeenin (PSA) testaus ja seuranta voisivat olla aiheellisia eturauhassyöpäperheiden yli 45 vuotiailla miehillä, erityisesti, jos lähisukulaisen eturauhassyöpä on todettu alle 60 vuotiaana tai perheessä on kolme tai useampia eturauhassyöpätapauksia.

Tutkimuksessa pystyttiin hyödyntämään ja yhdistämään epidemiologisen tutkimuksen mahdollisuuksia Suomessa ja ihmisen genomiprojektin tuloksia. Näiden resurssien yhdistämisestä voi jatkossakin olla merkittävää hyötyä esim. yksilöllistä eturauhassyöpävaaraa mittaavan DNA-sirun kehittelyssä.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto