Yliopistologo LL Kati Järvelän anestesiologian ja tehohoidon alaan kuuluva väitöskirja

Effects of Hypertonic Saline (7.5%) on haemodynamics and extracellular water volumes after coronary artery bypass grafting and before spinal anaesthesia (Väkevän keittosuolaliuoksen (7,5%) vaikutus hemodynamiikkaan ja solunulkoiseen nesteeseen sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen ja ennen )

tarkastetaan 23.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Finn-Medin auditoriossa, Lenkkeilijänkatu 6, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Markku Salmenperä (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Arvi Yli-Hankala.

***

Järvelä on syntynyt 1.9.1967 Tampereella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tampereella 1987. Järvelä on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta 1993. Hän on työskennellyt Keskipohjanmaan keskussairaalassa vuosina 1994-1995, sekä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa vuodesta 1995 lähtien.

Järvelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 809, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5077-9 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 100, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5078-7 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Kati Järvelä,(03) 255 2734 (koti),03-247 4869(työ), kati.jarvela@tays.fi

TIIVISTELMÄ

Riittävä kiertävä veritilavuus on edellytys sydämen ja verenkierron normaalille toiminnalle ja siten elimistön hyvinvoinnille. Verituotteiden lisäksi käytetään kirkkaita liuoksia ja kolloidi-liuoksia lisäämään plasmatilavuuttaa. Kirkkaiden liuosten ongelma on tarvittava suuri nestemäärä ja siitä johtuvat turvotukset. Kolloidit puolestaan saattavat aiheuttaa allergisia reaktioita ja suurina annoksina verenvuoto-ongelmia.

Väkevä keittosuolaliuos on herättänyt mielenkiintoa sen edullisten vaikutusten vuoksi. Väkevä keittosuolaliuos on tehokas plasmatilavuuden lisääjä. Jo pieninä annoksina se parantaa sydämen toimintaa ja kudosten verenkiertoa sekä vähentää turvotuksia ja edistää virtsaneritystä.

Tutkimme väkevää keittosuolaliuosta (7,5%) kahdessa tilanteessa: sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeen ja ennen spinaalipuudutusta. Välittömässä sepelvaltimoiden ohitusleikkauksen jälkeisessä lämpenemisvaiheessa ääreisverenkierto avautuu ja riittävän kiertävän veritilavuuden ylläpitämiseksi tarvitaan lisänestettä. Vaikka verenkierrossa ei ole riittävästi nestettä, on sitä elimistössä usein ylimäärin kudosturvotuksena sydän-keuhko-koneen käytön ja suuren leikkauksen jälkeen. Tässä tutkimuksessa 30 minuutin infuusio 4 ml/kg 7,5% keittosuolaliuosta lisäsi plasmatilavuutta kaksi kertaa infusoidun määrän ja paransi verenkierron tilaa noin tunnin ajaksi. Se myös lisäsi virtsaneritystä ja vähensi kudosturvotuksia, joka näkyi pienempänä painonnousuna seuraavana aamuna.

Spinaalipuudutus lisää ääreisverenkiertoa laajentamalla verisuonia. Tästä seuraa suhteellinen kiertävän veritilavuuden riittämättömyys, joka näkyy verenpaineen laskuna. Verenpaineen ylläpitämiseksi plasmatilavuutta lisätään usein kirkkailla tai kolloidi-liuoksilla ennen puudutusta. Omassa tutkimuksessamme hyvin pieni 1,6 ml/kg annos 7,5% keittosuolaliuosta riitti lisäämään plasmatilavuutta ja ylläpitämään verenpainetta yhtä hyvin kuin 13 ml/kg normaalia 0,9% keittosuolaliuosta.

Väkevä keittosuolaliuos (7,5%) on tehokas plasmatilavuuden lisääjä jo pieninä annoksina. Sen edullinen vaikutus verenkiertoon perustuu veden siirtymiseen solun sisältä ja soluvälitilasta verenkiertoon. Väkevän keittosuolaliuoksen vaikutusaika on kuitenkin lyhyt ja toistuvan annostelun rajoittavana tekijänä on plasman natrium-pitoisuuden nousu.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto