Yliopistologo FM Marja Tähtisen virologian alaan kuuluva väitöskirja

Characterisation of humoral immune response to HIV-1 non-structural proteins Nef, Rev and Tat in HIV-1 infected individuals and in immunised animals (HIV infektoituneiden potilaiden sekä rokotettujen eläinten humoraalinen immunivaste viruksen Nef, Rev ja Tat proteiineja kohtaan )

tarkastetaan 26.5.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori Volker Erfle (GSF-Institute of Molecular Virology, Saksa). Kustoksena toimii professori Kai Krohn.

***

Marja Tähtinen on syntynyt vuonna 1959 Helsingissä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1978 Helsingissä. Hän on valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta 1988.

Tähtisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 818, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5102-3 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 109, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5103-1 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marja Tähtinen, (03) 215 7758 (työ), mtahtine@csc.fi

TIIVISTELMÄ

HI-virus on retrovirus, joka aiheuttaa ihmisissä immuunipuolustuksen asteittaisen heikkenemisen, ja johtaa lopulta AIDS:iin. Tässä työssä on tutkittu infektoituneilla henkilöillä sekä DNA rokotetuilla hiirillä esiintyvää vasta-ainetuotantoa HI-viruksen Nef, Rev ja Tat proteiineja kohtaan. Nämä proteiinit syntyvät ensimmäiseksi HI-viruksen tunkeuduttua soluun, joten niihin kohdistunut immuunivaste voi mahdollisesti estää viruksen leviämisen ympäri kehoa.

Lisäksi ko. proteiinien rakenne on HI-viruksen eri kannoissa säilynyt paremmin kuin esimerkiksi viruksen ulkopinnan proteiinien rakenne, joten rokottamalla saatu Nef, Rev tai Tat immuunivaste voi mahdollisesti suojata erilaisilta HI-viruksen alatyypeiltä. Siksi niiden käyttöä rokotteissa on viime aikoina alettu tutkia ympäri maailmaa.

Työssä kartoitettiin Nef, Rev ja Tat vasta-aineiden yleisyyttä suomalaisilla HIV-potilailla, sekä etsittiin proteiineista niitä alueita, joihin vasta-aineet tarttuvat. Nef proteiini todettiin kaikista voimakkaimmaksi vasta-ainepuolustuksen herättäjäksi. Lisäksi kustakin proteiinista löydettiin useita immunogeenisia alueita, joita voidaan hyödyntää tulevissa rokotekokeissa.

Työssä tutkittiin myös näiden proteiinien käyttömahdollisuuksia uusissa DNA-pohjaisissa rokotteissa. Nef aikaansai rokotetuissa hiirissä voimakkaimman immuunivasteen, myös Rev oli immunogeeninen, mutta Tat proteiini ei toiminut käytetyissä rokotepreparaatissa.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto