Yliopistologo HL Juha Lindgrenin vero-oikeuden alaan kuuluva väitöskirja

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotus

tarkastetaan 15.6.2001 klo 12 Tampereen yliopiston päätalon juhlasalissa, Kalevantie 4, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Pauli K. Mattila (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Seppo Penttilä.

***

Juha Lindgren on syntynyt 9.5.1963 Tampereella. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tampereella Sammon lukiossa 1983. Hän on valmistunut hallintotieteiden lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1997. Vuosina 1987-1994 Lindgren on toiminut verohallinnon eri tehtävävissä, vuosina 1994-1997 Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitoksella assistenttina sekä tutkijana, 1997-1999 yliassistenttina ja 1.6.1999 alkaen Tampereen verotoimistossa elinkeinoverotusosaston osastopäällikkönä.

Lindgrenin väitöskirjan julkaisee Kauppakaari Oyj, Lakimiesliiton Kustannus, ISBN 952-14-0495-7.

Väitöskirjan tilausosoite: Kauppakaari Oyj, Uudenmaankatu 4-6, 00120 HELSINKI, puh. (09) 542 12200

Lisätietoja: Juha Lindgren, (03) 275 3366 (työ), (03) 3561 914, 050- 61957 (koti), linju@koti.soon.fi

TIIVISTELMÄ

Sukupolvenvaihdos muodostaa aina kriittisen vaiheen yrityksen elinkaaressa yrittäjän luopuessa elämäntyöstään ja jatkajan tullessa omistajaksi ja ottaessa vastuun. Siksi sukupolvenvaihdoksen toteutus vaatii huolellista suunnittelua, jossa verotusta koskevilla kysymyksillä on keskeinen sija. Tutkimuksesssa keskitytään niihin vero-oikeudellisiin kysymyksiin, joita sukupolvenvaihdoksen toteutukseen liittyy osakeyhtiössä.

Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa osakkeiden kertaluovutuksena tai vaiheittain eri vaihtoehtojen yhdistelmänä. Teoksessa tarkastellaan perheyhtiön osakkeiden luovutuksen verotusta ja sitä koskevia huojennuksia niin kaupan ja lahjan kuin perinnön ja testamentinkin osalta. Lisäksi osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen toteutusvaihtoehtoina tarkastelun kohteena ovat sekä vero- että yhtiöoikeudenkin näkökulmasta oman pääoman korottaminen, omien osakkeiden hankkiminen sekä liiketoimintasiirto ja jakautuminen.

Teos tarjoaa käytännönläheisen esityksen osakeyhtiön sukupolvenvaihdoksen verotuksesta tieteellisten lähtökohtiensa ohella. Samalla se antaa kattavan kuvan verotuksellisesti tarkoituksenmukaisista sukupolvenvaihdoksen toteutustavoista. Siten sukupolvenvaihdosta suunnitteleva saa siitä verotusta koskevaa tietoa päätöksenteon pohjaksi. Tutkimus tarjoaa taustaksi myös kansainvälisen katsauksen sukupolvenvaihdoksen verotukseen ja sen huojentamiseen eräissä muissa maissa. Näistä erilaisista lähtökohdista päädytään esittämään lisäksi verotusta ja sen huojentamista koskevia lainsäädännön kehittämisehdotuksia.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto