Yliopistologo LL Mauri Lehtimäen ortopedian alaan kuuluva väitöskirja

Arthritic destruction of the hip joint and long term results of the Charnley total hip arthroplasty (Lonkan destruktiivinen artriitti ja Charnley lonkkatekonivelleikkausten pitkäaikaistulokset)

tarkastetaan 9.2.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, osoitteessa Teiskontie 35.

Vastaväittäjänä on dosentti  Olli Korkala (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Lehtimäki on syntynyt Oripäässä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon 1971 Elisenvaaran yhteiskoulussa, Kyrössä. Lehtimäki on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1977, kirurgian erikoislääkäriksi 1987 ja ortopedian ja traumatologian erikoislääkäriksi 1988.

Lehtimäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 790, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5003-5 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 80, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5004-3, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Virtuaalinen kirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Mauri Lehtimäki, (03) 3774317 (koti), mauri@eudoramail.com

TIIVISTELMÄ

Lonkan destruktiivinen artriitti ja Charnley lonkkatekonivelleikkausten pitkäaikaistulokset


Reumasäätiön sairaalassa 70-luvulla aloitettiin kerätä tutkimukseen vasta-alkaneita niveltulehduksia. Näistä nivelreumaa oli 96 potilaalla. 15 vuoden kuluessa heistä 31 potilaalla oli selkeät tai vakavat lonkkanivelen muutokset, jotka näkyivät röntgenkuvissa. Voitiin osoittaa, että lonkan tuhoutumista ennusti vaikeampi taudin ilmenemismuoto, kun sitä mitattiin ns. Larsen nivelpisteytyksellä, toimintakykyindeksillä, elimistön tulehdusta kuvaavilla laboriatoriotutkimuksilla ja amyloidoosin esiintymisellä. Mielenkiintoinen löydos oli lonkan tuhoutuminen useammin niillä reumaa sairastavilla, joilta löytyi HLA-B27 kudostekijä.


Lonkkanivelen vaurioiduttua toimintakykyä rajoittavaksi, voidaan tämä korvata tekonivelellä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin englantilaisen Sir John Charnleyn 50-60-luvulla kehittämään sementilliseen tekoniveleen. Leikkaukset ja asianmukainen kuntouttava jälkihoito tehtiin Reumasäätiön sairaalassa. Tutkimuksessa seurattiin, kuinka kauan vuosina 1971-1991 leikatut tekonivelet kestivät toimintakykyisinä, ennenkuin tekonivel tai sen osa piti vaihtaa. Aikuisreumassa, jossa potilaiden keski-ikä oli 53 vuotta leikkaushetkenä, 1553 tekonivelestä oli toimivina 91% kymmenen ja 83% viidentoista vuoden kohdalla. Lapsireumaa sairastavilla, jossa keski-ikä oli 32 v, 186 tekonivelestä oli toimivina 92% kymmenen ja 83% viidentoista vuoden kohdalla toimintakykyisiä . Selkärankareumassa potilaiden keski-ikä oli 40 vuotta leikkaushetkellä ja vastaavasti toimivina pysyi 80% kymmenen ja 66 % viidentoista vuoden kohdalla. Lonkkatekonivelen irtoamisriskiä näytti lisäävään aikuisreumassa nuori ikä, mies sukupuoli ja sairastettu amyloidoosi ja lapsireumassa ainoastaan kortisonin käyttö. Selkärankareumassa mitään selvää tekonivelen kestoa toimintakykyisenä estävää tekijää ei pystytty löytämään.


Charnleyn tekoniveltä pidetään useissa kansainvälisissä tutkimuksissa hyvänä esimerkkinä (Gold standard) onnistuneesta tekonivelkirurgiasta. Tämä tutkimus puoltaa sen käyttöä myös Suomessa reumapotilailla.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto