Yliopistologo LL Marko Nevan Ortopedian ja Traumatologian alaan kuuluva väitöskirja

Cervical Spine Changes in Rheumatoid Arthritis(Nivelreuman aiheuttamat kaularankamuutokset)

tarkastetaan 30.11.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Seppo Santavirta (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Järvinen.

***

Marko Neva on syntynyt 29.09.1968 Porissa. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Porin Lyseon Lukiossa vuonna 1987. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta vuonna 1993. Neva on työskennellyt sairaalalääkärinä Reumasäätiön sairaalan ortopedian klinikassa,Heinolassa vuosina 1995-1996, Mikkelin keskussairaalan kirurgian klinikassa vuosina 1996-1998, ja Charing Cross -sairaalan ortopedian ja traumatologian klinikassa, Lontoossa vuosina 1998-1999. Hän on työskennellyt myös Keski-Suomen keskussairaalan kirurgian klinikassa, Jyväskylässä vuosina 1999-2000 ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikassa vuodesta 2000 lähtien.

Nevan väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 834, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5200-3 , ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 129, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5201-1 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Marko Neva, (03) 255 4582 , 050- 342 3587(koti), (03) 247 5036 (työ), marko_neva@yahoo.com

TIIVISTELMÄ

Väitöskirjatyössä tutkittiin nivelreuman aiheuttamien kaularankamuutosten diagnostiikkaa, esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja hoitoa sekä muutoksiin liittyvää kuolleisuutta. Työssä käytettiin epidemiologisia ja radiologisia menetelmiä.

Tutkimustyössä osoitettiin että jopa 42%lle nivelreumapotilaista kehittyy 20-vuoden seurannassa kaularangan alueen nikamien välisiä siirtymiä. Riski kaularankamuutoksiin oli suurentunut potilailla, joilla esiintyi myös muiden nivelten vaurioita tai alentunut reisiluun kaulan luuntiheys. Jopa 10%lla potilaista muutokset olivat niin vaikeita, että ne saattavat aiheuttaa hermojuurten tai selkäytimen vaurioita. Totesimme myös, että epidemiologisesti kaularankamuutokset eivät lyhennä nivelreumapotilaiden oletettua elinikää, mutta yksilökohtaisesti ne saattavat aiheuttaa vakavia, jopa kuolemaan johtavia komplikaatioita. Lopuksi työryhmämme osoitti ensimmäistä kertaa, että tehokkaalla lääkehoidolla pystytään ehkäisemään kaularankamuutosten kehittymistä varhaisvaiheen nivelreumassa.

Tulevaisuudessa tehokkaalla lääkehoidolla saatetaan pystyä ehkäisemään nivelreumaan liittyvien kaularankamuutosten kehittymistä myös pitkällä tähtäimellä, jolloin myöhäisvaiheen vaikeat vauriot ja niihin liittyvät komplikaatiot vähenevät.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto