Yliopistologo LL Arto Palmun korva-, nenä- ja kurkkutautien alaan kuuluva väitöskirja

Tympanometry in diagnosis and follow-up of otitis media in children less than two years of age ( Tympanometria välikorvatulehduksen diagnostiikassa ja seurannassa alle 2-vuotiailla lapsilla)

tarkastetaan 8.12.2001 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Jouko Suonpää (Turun yliopisto). Kustoksena toimii professori Heikki Puhakka.

***

Arto Palmu on syntynyt 26.3.1967 Längelmäellä ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kangasalan lukiossa vuonna 1986. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 1993. Palmu on toiminut Kansanterveyslaitoksen tutkijana vuodesta 1995 lähtien.

Palmun väitöskirja ilmestyy Kansanterveyslaitoksen sarjassa KTL A/2001. ISBN 951-740-241-4, ISSN 0359-3584. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 142, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5231-3 , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: A Palmu TAYS Z3/107 PL2000 33521 Tampere, 03-2474702

Lisätietoja: Arto Palmu, (03) 376 1866 (koti), (03) 247 4702 (työ), arto.palmu@ktl.fi

TIIVISTELMÄ

Välikorvatulehdus on merkittävä kansanterveydellinen ongelma yleisyytensä ja vaatimiensa hoitoresurssien vuoksi. Korvatulehdusten diagnostiikka on ongelmallista, sillä kohteena ovat pienet lapset, tärykalvon tarkastelu on subjektiivista ja tutkimus joudutaan usein suorittamaan kiireisillä päivystysvastaanotoilla. Epävarmuus korvatulehdusdiagnostiikassa saattaa johtaa taudin ylidiagnostisointiin. Alidiagnosointia voi ilmetä taudin seurannassa äkillisten tulehdusmuutosten hävittyä.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tympanometrian soveltuvuutta avohoidon korvatulehdus-diagnostiikan ja seurannan apuvälineeksi. Tympanometria on äänen johtumisominaisuuksiin perustuva menetelmä, jolla pyritään erottamaan terve ilmapitoinen välikorvaontelo sairaasta nestepitoisesta välikorvaontelosta. Tutkimustoimenpide on kivuton ja helppo. Se kestää vain muutaman sekunnin ja antaa objektiivisen tuloksen tärykalvon ja välikorvan tilasta.

Kansanterveyslaitoksen korvatulehdustutkimuksissa tympanometriaa on käytetty alle 2-vuotiaiden lasten hengitystieinfektioiden yhteydessä. Tarkka lasten hengitystietulehdusten pitkittäisseuranta sekä löydösten yksityiskohtainen dokumentointi mahdollisti laaja-alaisen arvioinnin tympanometrian osalta.

Graafisten tympanometriatulosten tulkinta todettiin yhdenmukaiseksi useiden lääkäreiden tulkitessa tympanogrammikäyriä. Tympanometrian diagnostinen osuvuus todettiin tarkaksi pienillä lapsilla, joilla perinteinen diagnostiikka on hankalinta. Poikkeavan tuloksen positiivinen ennustearvo taudin suhteen oli erinomainen. Laajasta tutkimusaineistosta määritettiin normaaliarvot alle 2-vuotiaille lapsille. Tutkimuksessa todettiin selkeä ikäriippuvaisten normaaliarvojen tarve diagnostiikkaa kehitettäessä. Tympanometriasta todettiin olevan apua arvioitaessa välikorvatulehduksen ilmenemisen riskiä voimakas välikorvan alipaine tympanometrialla mitattuna hengitystietulehduksen aikana terveessä korvassa lisäsi välikorvatulehduksen ilmaantuvuutta kolmen viikon sisällä. Tutkimuksessa todettiin välikorvan alipaineen liittyvän hengitystietulehdukseen ilman välikorvatulehdusta huomattavasti useammin kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Mikäli välikorvatulehduksen yhteydessä todettiin tympanometrian avulla alipaineinen välikorvatila, oli välikorvan bakteeriviljelylöydös useimmiten negatiivinen eli bakteeritulehdusta välikorvan aiheuttajana ei pystytty todentamaan.

Tympanometria on käyttökelpoinen apuväline korvatulehdusdiagnostiikan tarkentamiseen avohoidossa. Erityisesti pienten lasten tutkimisessa laitteesta on odotettavissa selkeä apu. Tympanometriasta saattaa olla apua myös antibioottihoidon vähentämisessä. Vähäinen punoitus tärykalvon tarkastelussa johtaa herkästi virheelliseen korvatulehdusdiagnoosiin, tällöin normaalilöydös tympanometriassa on luotettava merkki terveestä välikorvasta. Lisäksi antibioottihoidosta pidättäytymistä tulisi harkita välikorvatulehduksissa, joissa tympanometriatutkimuksessa todetaan alipaine, tällöin bakteeritulehdusta ei todennäköisesti ole.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto