Yliopistologo FL Tapio Niemen tietojenkäsittelyopin alaan kuuluva väitöskirja

Methods for Logical OLAP Design (Metodeja loogiseen OLAP suunnitteluun)

tarkastetaan 15.12.2001 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Heikki Mannila (Teknillinen korkeakoulu). Kustoksena toimii professori Jyrki Nummenmaa.

***

Tapio Niemi on syntynyt 15.5.1972 Kärkölässä. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Kärkölän lukiossa vuonna 1991. Hän on valmistunut filosofian lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2000.

Tapio Niemen väitöskirja ilmestyy sarjassa Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Raportti A-2001-9, Tampereen yliopisto, Tampere 2001. ISBN 951-44-5230-5 , ISSN 1457-2060. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 153, Tampereen yliopisto 2001. ISBN 951-44-5264-X , ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Tapio Niemi, (03) 214 9571 (koti), (03) 215 6595 (työ), tapio@cs.uta.fi

TIIVISTELMÄ

Tiedonanalysointimenetelmien merkitys kasvaa tietomäärien jatkuvasti lisääntyessä. Perinteisesti tietokannoissa tiedon varastoiminen ja hakeminen ovat olleet tärkeimmät toiminnot, mutta nyt painopisteen voidaan nähdä siirtyneen tiedon analysointimenetelmien suuntaan. On-line analytical processing (OLAP) on menetelmä, jossa käyttäjä analysoi tietoa käyttäen moniulotteisia tietokuutioita. OLAP-menetelmää on käytetty lähinnä talousdatan analysointiin, mutta myös muita sovellusalueita on olemassa. Käytettävien moniulotteisten tietokuutioiden suunnittelu on vaikea tehtävä. Esimerkiksi kuution 'harvuudesta' voi aiheutua vakavia ongelmia järjestelmän tehokkuudelle. Tässä työssä on kehitetty funktionaalisten riippuvuuksien käyttöön perustuvia menetelmiä loogiselta rakenteeltaan hyvien tietokuutioiden suunnittelun helpottamiseksi.


Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto