Yliopistologo

LL Veli-Pekka Joki-Erkkilän Korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alaan kuuluva väitöskirja

Recurrent Acute Otitis Media - Epidemiological and Clinical Alterations with Some Genetical and Bacteriological Aspects (Toistuva äkillinen välikorvantulehdus - epidemiologiset ja taudinkuvan muutokset sekä eräitä geneettisiä ja bakteriologisia näkökantoja)

tarkastetaan 10.01.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen isossa luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Jukka Luotonen (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani Pukander.

***

Veli-Pekka Joki Erkkilä on syntynyt 14.9.1964 Tampereella ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Tammerkosken lukiossa Tampereella vuonna 1983. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1991 ja vuonna 1999 korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin tutkinnon. Hän on työskennellyt vastaavana lääkärinä Nokian Lääkäriasema Oy:ssä 1.7.1998- sekä sekä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa erikoislääkärinä vuodesta 1999 lähtien sekä osastonlääkärin virassa 1.1.2002 lähtien.

Joki-Erkkilän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 901, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5526-6, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 221, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5527-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Veli-Pekka Joki-Erkkilä, 0400-735 521 (koti), (03) 247 7652 (työ/TAYS), vpje@nokianlaakariasema.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Lasten korvatulehdukset ovat lisääntyneet

Äkillinen välikorvantulehdus on yleisimpiä lasten sairauksia. Korvatulehdus aiheuttaa lapselle kipua sekä ohimenevää kuulonlaskua, ja erityisesti tiheästi uusiutuessaan korvatulehdukset voivat vaikuttaa lapsen myöhempään kehitykseen. Taudin tutkimus ja hoito vaativat yhteiskunnalta huomattavia taloudellisia resursseja.

Sekä suuren yleisön, että lääkärien keskuudessa on ollut vallalla käsitys, että lapset sairastavat nykyään enemmän korvatulehduksia kuin ennen. Tämän tieteellinen osoittaminen on kuitenkin ollut vaikeaa koska luotettavaa tutkimusnäyttöä asiasta ei ole ollut saatavilla.

Tässä väitöstyössä selvitettiin lasten korvatulehduksen esiintymisen muutoksia Suomessa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Lisäksi tutkittiin eräiden tulehduspuolustusjärjestelmän geenien yhteyttä korvatulehdustaipumukseen ja korvatulehdusten aiheuttajabakteerien antibioottiherkkyyttä.

Tutkimuksessa todettiin, että korvatulehdusten esiintyminen lisääntyi 68% tutkimusjaksojen 1978-79 ja 1994-95 välillä. Erityisesti toistuvista korvatulehduksista kärsivien lasten osuus kasvoi huomattavasti: esimerkiksi kolme uusintatulehdusta sairastaneiden määrä kolminkertaistui tutkimusjaksojen välillä. Väitöstyössä ei pystytty toteamaan selvää yhteyttä tutkittujen tulehdusjärjestelmän geenien ja korvatulehdusalttiuden välillä. Toistuvista korvatulehduksista kärsivien lasten nenänielun bakteeriviljelynäytteessä todettiin huomattavan paljon lisääntynyttä antibioottiresistenssiä.

Lisääntynyt päivähoito, äitien tupakoinnin yleistyminen sekä allergioiden lisääntyminen ovat ilmeisiä syitä korvatulehduksen esiintyvyyden hälyttävälle kasvulle. Myös lääkäriin hakeuduttaneen nykyään herkemmin kuin aikaisemmin. Korvatulehduksia joudutaan hoitamaan toistuvilla antibioottikuureilla mikä johtaa bakteerien antibiottiresistenssin huolestuttavaan lisääntymiseen.


[laskuri] käyntiä 02.01.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto