Yliopistologo

LL Saila Torvisen liikuntalääketieteen alaan kuuluva väitöskirja

Effect of whole body vibration on muscular performance, balance, and bone (Vibraatiokuormituksen vaikutukset suorituskykyyn, tasapainoon ja luuhun)

tarkastetaan 8.2.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Harri Suominen (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii professori Pekka Kannus.

***

Saila Torvinen on syntynyt 8.2.1972 Imatralla ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Imatrankosken lukiossa vuonna 1991. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Kuopion yliopistossa vuonna 1999.

Torvisen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 908, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5563-0, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 228, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5564-9, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Saila Torvinen, losato@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tässä väitöskirjatutkimussarjassa tutkittiin vibraatiokuormituksen vaikutuksia nuorten ihmisen (turvallisuussyyt) luustoon, suorituskykyyn ja tasapainoon, ja sitä kautta pyrittiin löytämään uusia keinoja kaatumisten ja osteoporoottisten murtumien ehkäisyyn.

Tutkimus koostui viidestä osatyöstä (Vibra I-V), joista I ja II selvittivät, kuinka paljon ja miten yksittäinen, 4 minuutin vibraatioaltistus (seisominen vibraatiolevyllä) kuormittaa elimistöä (suorituskykymittaukset ja EMG-rekisteröinnit alaraajojen lihaksista). Vibraatioaltistus oli Vibra I:ssä ja II:ssa erilainen värinän frekvenssin ja amplitudin suhteen. Vibra III:ssa selvitimme 4 kk kestävän vibraatiokuormituksen vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn ja tasapainoon (suorituskykymittaukset). Vibra IV puolestaan tutki 8 kk kestävän kuormituksen vaikutuksia sekä fyysiseen suorituskykyyn (suorituskykymittaukset) että luustoon (pQCT, DXA, MRI, verianalyysit) satunnaistetussa, randomisoidussa koeasetelmassa. Lisäksi selvitettiin kehittyykö elimistössä vibraatiokuormituksen kautta kompensatorisia mekanismeja, joilla olisi suotuisia vaikutuksia kaatumisten ja niistä johtuvien osteoporoottisten murtumien ehkäisyyn. Vibra V oli seurantatutkimus neljännelle työlle ja siinä tutkittiin pitkäaikaisen vibraatiokuormituksen seurauksena mahdollisesti syntyneiden luu- ja suorituskykyvaikutusten pysyvyyttä.

Tutkimussarja onnistui hyvin ja vibraatiokuormitus todettiin turvalliseksi käyttää. Sillä ei ollut vaikutuksia luun massaan, rakenteeseen tai lujuuteen missään mitatussa luustopisteessä. Luumarkkerit eivät myöskään muuttuneet intervention aikana. Sen sijaan vibraatiokuormitus (sekä kerta-altistus että pitkäaikaiskuormitus) aikaansai merkittävän nettohyödyn hyppykorkeuteen kontrolliryhmään verrattuna. Muihin suorituskyky- tai tasapainotesteihin vibraatiokuormituksella ei sensijaan ollut selviä vaikutuksia.

Vaikka tämän randomoidun, kontrolloidun kliinisen tutkimuksen tulokset eivät olleet yhtä positiiviset kuin äskettäin julkaistujen eläinkokeiden tulokset, tässä tutkimuksessa käytetty vibraatiokuormitus voi kuitenkin olla sekä turvallinen että tehokas harjoittelu- ja kuntoutusmuoto, ei pelkästään urheilijoille vaan myös ikäihmisille, sillä alaraajojen räjähtävällä voimalla sekä suorituskyvyllä on tärkeä merkitys kaatumisten ehkäisyssä. Toisaalta tämä tutkimus jätti myös paljon kysymyksiä ilmaan koskien vibraatiokuormituksen vaikutuksia luuhun ja suorituskykyyn, ja lisätutkimukset ovatkin ehdottomasti tarpeen, ennen kuin minkäänlaisia kliinisiä suosituksia vibraatiokuormitukselle voidaan antaa. Jatkotutkimuksissa voidaan vaihdella vibraatiokuormituksen laatua, voimakkuutta, taajuutta ja kestoa, ja näin yrittää löytää mahdollisimman tehokas kuormitusmuoto. Mielenkiintoista olisi myös tutkia vibraatiokuormituksen vaikutuksia ihmisillä, joiden suorituskyky ja/tai luukudos ovat syystä tai toisesta heikentyneet.


[laskuri] käyntiä 20.01.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto