Yliopistologo

LL Päivi Halosen lastentautien alaan kuuluva väitöskirja

Therapy-related Hypoglycaemia and Liver Changes Including Iron Overload in Children with Acute Lymphoblastic Leukaemia (Lasten akuutin lymfoblastileukemian hoidon vaikutukset verensokerin säätelyyn ja maksaan)

tarkastetaan 17.1.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen K-rakennuksen pienessä luentosalissa, Teiskontie 35, Tampere.

Vastaväittäjänä on dosentti Mikko Perkkiö (Kuopion yliopisto). Kustoksena toimii professori Markku Mäki.

***

Päivi Halonen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1988. Hän on suorittanut myös lastentautien erikoislääkärin tutkinnon Tampereen yliopistossa vuonna 1995 ja lastenhematologian erikoislääkärin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1999.

Halosen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 905, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5542-8, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 224, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5541-X, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Päivi Halonen, paivi.halonen@kotiposti.net

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten akuutin lymfoblastileukemian (ALL) hoidon vaikutuksia verensokerin säätelyyn ja maksaan.

Akuutin lymfoblastileukemian ylläpitohoitoa saavien lasten paastonsietokykyä tutkittiin yön yli kestävällä, enintään 16 tunnin mittaisella paastokokeella. 54%:lla (19/35) tutkituista todettiin matala verensokeri eli hypoglykemia ylläpitohoidon aikana tehdyssä paastokokeessa. 3-4 kk kuluttua hoidon päättymisestä paastonsietokyky oli jo parantunut. Tutkimus osoitti, että yöpaaston jälkeinen matala verensokeri on leukemian ylläpitohoidon mahdollinen sivuvaikutus. Suurin riski matalaan verenoskeriin on alle 6-vuotiailla.

Toisena tutkimuslinjana oli selvittää akuutin lymfoblastileukemian nykyhoidon vaikutuksia maksaan. Hoidon aiheuttamaa maksaärsytystä tutkittiin verikokein ja ottamalla maksasta koepala hoidon päättyessä. Kohonneita maksaentsyymiarvoja verikokeissa esiintyi useimmilla lapsilla hoidon aikana. Hoidon loputtua maksa-arvot kuitenkin normaalistuivat. Pääasialliset muutokset maksan koepaloissa hoidon lopussa olivat rasvamuutokset ja rautakuorma. Rautakuorma on seurausta hoidon aikana annetuista punasolusiirroista. Rasvamuutoksia, jotka kokemuksen mukaan ovat yleensä ohimeneviä, oli 93%:lla (25/27),ja rautakuormaa 70%:lla (19/27)tutkituista. Rautakuorman kohtaloa tutkittiin mittaamalla verikokein rautaparametreja 1-3 vuotta hoidon loppumisesta. Useimmilla lapsilla rautaparametrit olivat tuolloin normaalit, mutta 14%:lla (3/22) oli verikokeissa rautaylimäärää.


[laskuri] käyntiä 09.01.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto