Yliopistologo

LL Lauri Seinelän geriatrian alaan kuuluva väitöskirja

Gastroscopy and colonoscopy in very old patients (Ylävatsan ja paksunsuolen tähystykset hyvin iäkkäillä potilailla)

tarkastetaan 11.4.2003 klo 12 Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Reijo Tilvis (Helsingin yliopisto). Kustoksena toimii professori Antti Hervonen.

***

Lauri Seinelä on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon sekä geriatrian erikoislääkärin tutkinnon. Hän työskentelee osastonlääkärinä Tampereen kaupungin vanhustenpalveluissa.

Seinelän väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 917, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5610-6, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 237, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5611-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Lauri Seinelä, 040-517 7389 (työ), lauri.seinela@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Tässä tutkimuksessa selvitettiin ylävatsan- ja paksusuolentähystyksen käyttöä hyvin iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Tämän lisäksi tutkittiin hyvin iäkkäiden peptisen ulkustaudin erityispiirteitä. Eri osatutkimuksiin osallistui yli 80-vuotiaita potilaita Tampereen kaupungin vanhustenpalveluiden ja sisätautien yksiköistä sekä vanhainkodeista.

Peptinen ulkustauti havaittiin yleiseksi löydökseksi hyvin iäkkäiden ylävatsantähystyksissä. Ulkustautiin liittyi komplikaatioita lähes 70%:lla potilaita.
Ylävatsantähystykset olivat turvallisia ja hyödyllisiä yli 80-vuotiailla potilailla. Tähystys selvitti vaivan syyn 60%:lla potilaista ja aiheutti lääkemuutoksia yli kolmella neljäsosalla potilaista.

Paksusuolentähystyksissä ei havaittu merkittäviä komplikaatioita liittyen suolen esivalmisteluun tai itse tutkimuksiin. Natriumfosfaatti ja polyetyleeniglykolityhjennykset olivat yhtä tehokkaita ja hyvin siedettyjä vanoilla potilailla.
Vatsavaivat olivat yleisiä hyvin iäkkäillä.Suurin osa potilaista halusi, iästä riippumatta, asiallisia tutkimuksia ja hoitoja vatsavaivoihinsa.

Tämä tutkimus osoittaa hyvin iäkkäiden vatsavaivojen yleisyyden ja halun tulla tutkituksi ja hoidetuksi asianmukaisesti. Endoskopiat ovat turvallisia ja hyödyllisiä tutkimuksia iäkkäiden potilaiden hoidossa.


[laskuri] käyntiä 25.03.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto