Yliopistologo

LK Lauri Lehtimäen farmakologian alaan kuuluva väitöskirja

MEASUREMENT OF EXHALED NITRIC OXIDE Differentiation between alveolar and bronchial inflammation by using multiple exhalation flow rates (ULOSHENGITYSILMAN TYPPIOKSIDIMITTAUS Alveolaarisen ja bronkiaalisen tulehduksen erottaminen käyttämällä useita eri uloshengitysnopeuksia)

tarkastetaan 12.4.2003 klo 12 Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen B-rakennuksen pienessä luentosalissa, Medisiinarinkatu 3, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Kjell Alving (Karolinska Institutet). Kustoksena toimii professori Eeva Moilanen.

***

Lauri Lehtimäki on aloittanut lääketieteen opinnot Tampereen yliopistossa vuonna 1997. Tutkimustyön hän on aloittanut Lääketieteen laitoksella vuonna 1998.

Lehtimäen väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 925, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5644-0, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 245, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5645-9, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Lauri Lehtimäki, 040 556 2769 (työ), lauri.lehtimaki@uta.fi

LEHDISTÖTIEDOTE

Pitkittynyt tulehdus on keskeinen tekijä monissa keuhkosairauksissa, kuten astmassa, keuhkoahtauma-
taudissa ja alveoliiteissa. Toistaiseksi yleisessä käytössä ei ole ollut helppoa menetelmää keuhkotulehduksen mittaamiseen vaan tulehduksellisten keuhkosairauksien toteaminen on perustunut keuhkojen toiminnassa myöhemmin kehittyvien muutosten havaitsemiseen. Koska astma ja keuhkoahtaumatauti yleistyvät jatkuvasti, tarvitaan uusia helppoja menetelmiä keuhkotulehduksen mittaamiseen.

Typpioksidi on elimistön kaasumainen viestimolekyyli. Normaalisti keuhkoissa tuotetaan vähän typpioksidia solutason säätelymekanismien tarpeeseen. Tulehduksessa keuhkojen typpioksidituotanto lisääntyy huomattavasti ja keuhkotulehdus voidaan havaita uloshengitysilman kohonneen typpioksidipitoisuuden perusteella. Aiemmin uloshengitysilman typpioksidimittaus on tehty yhdellä uloshengitysnopeudella. Näin voidaan uloshengitysilman kohonneen typpioksidipitoisuuden perusteella todeta keuhkotulehdus mutta ei voida tarkemmin määrittää missä keuhkojen osassa tulehdus on. Tässä tutkimuksessa selvitettiin voisiko keuhkojen typpioksididynamiikkaa kuvaavan matemaattisen mallin avulla erottaa toisistaan keuhkoputkiston ja varsinaisen keuhkokudoksen tulehduksen käyttämällä useita erisuuruisia uloshengitysnopeuksia typpioksidimittauksessa.

Tutkimuksessa mitattiin keuhkoputkiston ja keuhkokudoksen typpioksidituottoa astmapotilailla (keuhkoputkiston tulehdus), alveoliittipotilailla (keuhkokudoksen tulehdus) ja terveillä henkilöillä. Astmapotilailla oli suurentunut keuhkoputkiston typpioksidituotto, kun taas alveoliitti-
potilailla oli suurentunut keuhkokudoksen typpioksidituotto. Typpioksidituoton suuruus oli yhteydessä taudin vaikeusasteeseen sekä astmassa että alveoliitissa. Tulehdusta lievittävä lääkehoito vähensi keuhkoputkiston typpioksidituottoa astmapotilailla ja keuhkokudoksen typpioksidituottoa alveoliittipotilailla samanaikaisesti taudin helpottumisen kanssa. Tällä menetelmällä voitiin myös todeta yöllisiin astmaoireisiin liittyvä pienten ilmateiden tulehdus.

Tutkimuksen perusteella uloshengitysilman typpioksidi-
mittauksella voidaan arvioida tulehdusprosessin voimakkuutta erikseen keuhkoputkistossa ja keuhkokudoksessa, jos käytetään useita eri uloshengitys-
nopeuksia. Suora keuhkotulehduksen mittaus uloshengitys-
ilmasta tarjoaa mahdollisuuden esim. astmatulehduksen entistä varhaisempaan toteamiseen. Sen avulla voidaan myös tutkia tulehdusta lievittävän lääkehoidon tehoa ja tulevaisuudessa mahdollisesti löytää kullekin potilaalle juuri oikean suuruinen lääkeannos keuhkotulehduksen hoitoon.


[laskuri] käyntiä 03.04.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto