Yliopistologo

FK Saara Kesävuoren Suomen kirjallisuuden alaan kuuluva väitöskirja

OIDIPUS OLI MIES Psykohistoriallinen elämäkerta Eila Pennasesta vuoteen 1952 saakka (OEDIPUS WAS A MAN Psycho-historical biography on Eila Pennanen until 1952)

tarkastetaan 10.5.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on professori Liisi Huhtala (Oulun yliopisto). Kustoksena toimii professori Juhani Niemi.

***

Saara Kesävuori on syntynyt Savonlinnassa. Hän valmistui filosofian kandidaatiksi Turun yliopistosta. Nykyisin hän työskentelee päätoimisena kirjailijana.

Kesävuoren väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 931, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5670-X, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 254, Tampereen yliopisto 2003. ISBN 951-44-5671-8, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Saara Kesävuori, (03) 21 32 472 (koti), asaaravuori@hotmail.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Väitöskirjassa analysoidaan rinnakkain kirjailija Eila Pennasen elämää ja varhaistuotantoa. Analysointi painottuu kirjailijan elämään, jonka kulkua jäsennetään toisaalta päiväkirjojen, kirjeiden ja muiden arkostolähteitten kautta ja toisaalta Pennasen tuotannon kautta.

Tutkimuksen lähtökohtana on oletus, jonka mukaan Eila Pennanen on tietoisesti tai tiedostamattaan toistanut proosassaan tiettyjä, oman elämänsä kulussa ratkaisemattomia (esi)oidipaalisia perusasetelmia.

Tästä peruskysymyksestä avautuu useita muita kysymyksiä, joista keskeisin on Eila Pennasen kaltaisen naiskirjailijan ilmaisutila miesten hallitsemassa suomalaisessa kirjallisessa kulttuurissa 1940-1950 -luvuilla.

Kirjallisuudentutkimuksessa on aikaisemminkin käytetty hyväksi psykoanalyyttisen teorian kysymyksenasetteluja, mutta yleensä kyse on ollut tekstien sisäisestä tarkastelusta. Suomalaisissa kirjailijaelämäkerroissa oidipaaliteoria ei ole ollut ahkerasti sovellettu suuntaus. Psyko-orientoituneisiin kysymyksenasetteluihin on päin vastoin suhtauduttu viileän varauksellisesti.

Tämä tutkimus pyrkii ennen kaikkea olemaan dialogia etsivä avaus sellaisen kirjallisuudentutkimuksen suuntaan, jossa ei ole kyse joko näennäisen sukupuolineutraalista kirjailijasta tai hänen teoksistaan, vaan sekä jompaa kumpaa sukupuolta olevasta kirjailijasta että hänen teoksistaan.


[laskuri] käyntiä 23.04.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto