Yliopistologo

FM Rani-Henrik Anderssonin yleisen historian alaan kuuluva väitöskirja

WANÁGI WACHÍPI KI¸The Ghost Dance Among the Lakota Indians in 1890 - a Multidimensional interpretation (WANÁGI WACHÍPI KI¸ Vuoden 1890 henkitanssi lakota-intiaanien keskuudessa)

tarkastetaan 7.6.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjinä ovat professori Raymond J. DeMallie (Indiana University) ja dosentti Michael C. Coleman (Jyväskylän yliopisto). Kustoksena toimii akatemiaprofessori Marjatta Hietala.

***

Rani-Henrik Andersson on syntynyt Helsingissä ja hän on valmistunut filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Anderssonin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 939, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5689-0, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 262, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5690-4, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Rani-Henrik Andersson, 050-341 3367 (koti), rani.andersson@luukku.com

LEHDISTÖTIEDOTE

Tämä tutkimus tarkastelee vuosina 1889-1890 Yhdysvaltain intiaanien keskuudessa laajalle levinnyttä, henkitanssina, tunnettua uskonnollista liikettä. Erityistarkastelun kohteena on sioux-kansan suurimman ryhmän, lakotojen, henkitanssi. Heidän harjoittamanaan henkitanssi aiheutti levottomuutta valkoisen väestön keskuudessa ja johti Yhdysvaltain armeijan lähettämiseen lakotojen reservaatteihin. Tämä puolestaan johti monien väärinkäsitysten kautta kuuluisaan Wounded Kneen verilöylyyn, josta muodostui Yhdysvaltain intiaanisotien loppunäytös.

Tutkimuksessa käytetään ns. moniäänistä (multiple Voices and Viewpoints)tutkimusmetodia, joka sallii useiden eri menneisyyden "äänten" kertoa tarinansa. Kyseistä metodia ovat Yhdysvaltalaiset tutkijat Patricia N. Limerick ja Robert F. Berkhofer käyttäneet menestyksekkäästi omissa tutkimuksissaan. Tällä tavoin tämä työ osaltaan vastaa ns. New Western History -tradition esiin nostamiin kysymyksiin Yhdysvaltain Lännen tutkimuksessa.

Tutkimus tuo uusia näkökulmia siihen kehitykseen, joka johti Wounded Kneen verilöylyyn ja se antaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ymmärtää tätä hyvin monimutkaista taphtumaketjua, jossa eri kulttuureja, rotuja ja uskontoja edustaneet ihmiset joutuivat ristiriitoihin keskenään.

Vaikka tässä tutkimuksessa esimerkkinä on käytetty lakotojen henkitanssia, on tämä metodi sopiva muihinkin Yhdysvaltain Länttä koskeviin tutkimuksiin, etenkin kun kyse on rotujen, kulttuurien ja uskontojen välisistä konflikteista.


[laskuri] käyntiä 19.05.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto