Yliopistologo

M.Sc. (Admin) Ware Newaz hallintotieteiden alaan kuuluva väitöskirja

Impact of Micro-Credit Programs of Two Local NGOs on Rural Women´s Lives in Bangladesh (Kahden paikallisen kansalaisjärjestön mikroluotto-ohjelmien vaikutus maaseudun naisten elämään Bangladeshissa)

tarkastetaan 6.6.2003 klo 12 Tampereen yliopiston Paavo Koli-salissa, Kanslerinrinne 1, Tampere.

Vastaväittäjänä on HT Susanna Myllylä (Tampereen yliopisto). Kustoksena toimii professori Juha Vartola.

***

Ware Newaz on syntynyt 16.11.1965 ja hän suorittanut MSS (Public Administration) tutkinnon Dhakan yliopistossa Bangladeshissa vuonna 1992 sekä M.Sc. (Public Administration) Bergenin yliopistossa Norjassa vuonna 1997.

Newazin väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 937, Tampereen yliopisto, Tampere 2003. ISBN 951-44-5684-X, ISSN 1455-1616. Ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis; 260, Tampereen yliopisto 2003.
ISBN 951-44-5685-8, ISSN 1456-954X, http://acta.uta.fi.

Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi, tai Tampereen yliopiston julkaisujen myynti, PL 617, 33101 Tampere, puh. (03) 215 6055, e-mail: taju@uta.fi.

Lisätietoja: Ware Newaz, ware@aitlbd.net

LEHDISTÖTIEDOTE

Tutkimuksessa selvitetään kansalaisjärjestöjen toimintaa Bangladeshin maaseudulla. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, millä tavoin maaseudun naisille myönnetyillä mikroluotoilla vaikutetaan heidän elämäänsä.

Tutkimuksessa analysoidaan kahta kansalaisjärjestöä, Uttaran ja Sabalamby Unnayan Samity (SUS), jotka molemmat keskittyvät köyhyyden poistamiseen Bangladeshin maaseudulla. Keskeinen toiminnan muoto on mikroluottojen myöntäminen ensisijassa naisille. Tutkija haastatteli yhteensä 40 naista sekä käytti nk. focus-group -menetelmää haastattelujen täydennykseksi selvittääkseen, mitä erilaisia vaikutuksia mikroluotoilla oli ollut naisten elämään.

Saadut tulokset osoittavat, että luotoilla on voitu vaikuttaa myönteisesti terveydenhuoltoon, lasten koulutukseen, vaatetukseen ja asumiseen sekä kotieläinten pitomahdollisuuksiin. Kaikkiaan vaikutukset olivat voittopuolisesti positiivisia. Sukupuolten väliset perinteiset suhteet perheissä sen sijaan ovat monasti ongelmallinen alue, kun naisten asemaa muutetaan parantamalla heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa perheen elämisen tasoon.


[laskuri] käyntiä 27.05.2003 alkaen

Väitökset    Tampereen yliopiston kirjasto   Tampereen yliopisto